JUDr. Andrej Gagatko

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GAGATKO Andrej, dr.

XXIII. voleb. kraj

ČS

Osvědč. posl. vydáno 254, 3. IV. 1924; 252. IX.

Volba verifikována 9. XII. 1924.

320, 29. I. 1925; 1066. X.

Slib vykonal 258, 8. IV. 1924; 340. IX.

Byl členem výb. ústav.-práv.

Řeč v rozpravě:

o zaopatřovacích požitcích a jednorázových výpomocích učitelstvu nestátních škol na Podkarpatské Rusi a Slovensku (zpr. t. 4734 a 4733).

279, 25. VI. 1924; 1069. IX. (rus. 1097)

o zřízení zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za války (zpr. t. 4826 a 4827).

290, 23. IX. 1924; 1944. IX. (rus. 2005)

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930).

301, 19. XI. 1924; 322. X. (rus. 374)

o úpravě užívání pozemků na Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu (zpr. t. 4937).

311, 10. XII. 1924; 833. X. (rus. 843)

Prohlášení:

jménem karpatoruské pracovní strany klubu ČS o poměrech a požadavcích lidu na Podkarpatské Rusi, učiněné u příležitosti projednávání zákona o úpravě promlčecí lhůty v imunitních záležitostech členů N. S. (zpr. t. 4546).

259, 9. IV. 1924; 443. IX. (rus. 479)

Dotazy:

o krvavých událostech v obci Kerecky v Podkarpatské Rusi.

324, 5. III. 1925; 1233. X.

odpov. 365, 29. IX. 1925; 650. XI.

o násilném zapisování dětí do matričních knih v obci Bilka na Podkarpatské Rusi.

324, 5. III. 1925; 1233. X.

odpov. 367, 30. IX. 1925; 761. XI.

o vyúčtování lesních fondů v Podkarpatské Rusi.

326, 10. III. 1925; 1268. X.

odpov. 378, 15. X. 1925; 1546. XI.

o násilném zapisování dětí jako uniatů do matrik obce Velká Kopaňa na Podkarpatské Rusi.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

odpov. 368, 1. X. 1925; 867. XI.

Žádost ve věcech imunity:

hlav. stát. zastup. v Košicích (přečin utrhání na cti tiskem, k žalobě dr. Alexandra Gérovského v Užhorodě) patří do schůze 321; dle spisů zpr. t. 5183; zprav. V. Votruba;

zpr. vrácena výb. im.

349, 23. VI. 1925; 328-9. XI.ISP (příhlásit)