Jindřich Daxer

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DAXER Jindřich

XVI. voleb. kraj

MNL

Nastoupil za Toblera Jana, jehož volby volební soud neověřil.

Osvědč. posl. vydáno 86, 18. X. 1921; 3. IV.

Volební soud volby neověřil 139, 23. V. 1922; 410. V.

Za něho nastoupil Palkovich Viktor.ISP (příhlásit)