Vincenc Čundrlík

Narozen: v roce 1873

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČUNDRLÍK Vincenc

XIX. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal. 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - vyšetřov. - zásob. - zeměd. a živnost.

Interpelace:

ohledně umístění politického sekretariatu národní a rolnické strany v domě županského úřadu v Rimavské Sobotě,

t. 2121. 67, 19. V. 1921; 108. III.

odpov. t. 2926. 86, 18. X. 1921; 18. IV.

Žádost ve věcech imunity:

vrch. stát. zastupit. v Košicích (přečin podle § 20 čl. XLI z r. 1914).

159, 24. X. 1922; 7. VI.

zpr. t. 3839; zprav. J. Koudelka; nevydán

167, 14. XI. 1922; 431, 432. VI.

 ISP (příhlásit)