Jan Černý

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČERNÝ Jan

XIV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. inic. - ku prozkoum. zpr. o čin. stát. výb. - stát. zřít. - ústav. práv. - zásob. a zdrav.

Návrhy:

na zařadění částky 28,000.000 Kč do stát. rozpočtu pro rok 1921, pro potřeby Slezska a Hlučínska, t. 752.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

na změnu zák. z 30. III. 1920, č. 219. Sb. z. a n. o podpoře soukromého stavebního podnikání, t. 1033.

34, 16. XII. 1920; 1415. II.

Resoluce:

k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1706), týkající se zřízení oddělení pro stavební ruch ve Slezsku, Hlučínsku a Ostravsku.

62, 10. III. 1921; 2502. II.

k osnově zákona o sociálním pojištění (zpr. t. 4795), týkající se úpravy započtení příspěvkové doby dělníkům z přivtěleného Hlučínska.

288, 8. IX. 1924; 1732. IX.

Dotazy:

o omezení dovozu syfonových hlavic do R. Č.

43, 18. I. 1921; 1720. II.

odpov. 60, 8. III. 1921; 2465. II.

o vybudování obytných budov pro zřízence státních drah v Opavě na východním nádraží.

68, 31. V. 1921; 135. III.

odpov. 70, 30. VI. 1921; 276. III.

Žádost ve věcech imunity:

zem. s. v Opavě (přečin podle §§ 487 a 488 tr. z., jichž se dopustil článkem uveřejněným v časopise "Opavan" ze dne 25. července 1924, č. 30 nadepsaným "Pane presidente Šrámku, budeme míti pokoj?"

299, 17. XI. 1924; 240. X.

zpr. t. 4950; zprav. J. Rouček;

nevydán 321, 29. I. 1925; 1089. X.ISP (příhlásit)