Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

8.10.2020   Slib nového člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Ve čtvrtek 8. října 2020 složil do rukou předsedy Poslanecké sněmovny PSP ČR svůj slib nový člen NKÚ pan Stanislav Koucký, a to za přítomnosti prezidenta NKÚ Miloslava Kaly, vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny Jana Morávka, místopředsedkyně sněmovní volební komise Moniky Jarošové a tajemníka volebního výboru a volební komise Michala Marčíka. Radek Vondráček popřál panu Kouckému hodně pracovních úspěchů.


Slib nového člena Nejvyššího kontrolního úřadu (8. 10. 2020)
Slib nového člena Nejvyššího kontrolního úřadu (8. 10. 2020)

Mgr. Radek Vondráček


Mgr. Radek Vondráček


ISP (příhlásit)