Ferdinand Benda

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1952

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BENDA Ferdinand

XVII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. rozp. - vyšetřov. zásob. - zahran. a zeměd.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zákona o částečném zákazu námezdného kojení (zpr. t. 4208) k §§ 1, 3 a 4.

267, 3. VI. 1924; 788. IX.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 2790 (změna ustanovení o veřejných silnicích a mýtech na Slovensku a Podkarp. Rusi).

84, 6. VIII. 1921; 1200. III.

rozp. výb. zpr. t. 2835 (zvýšení zaopatřov. platů hornických na Slovensku a Podkarp. Rusi).

85, 6. VIII. 1921; 1282. III.

rozp. výb. zpr. t. 4733 (zaopatřovací požitky a jednorázové výpomoci učitelstvu nestátních škol na Slovensku).

279, 25. VI. 1924; 1066. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4734 (zaopatřovací požitky a jednorázové výpomoci učitelstvu nestátních škol na Podkarpatské Rusi).

279, 25. VI. 1924; 1064, 1086. IX.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1138. II.

o naléh. interp. dr. Jurigy, t. 789, o nepořádcích v Ústřed. družstvu v Bratislavě.

54, 14. II. 1921; 2208. II.

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

95, 21. XI. 1921; 662. IV.

o naléh. interp. A. Hlinky t. 3584 o demolování redakce a administrace časop. "Slovák" a "Ľudové Noviny".

150, 21. VI. 1922; 1203. V.

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interpelacích t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

161, 26. X. 1922; 180. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300).

229, 22. XI. 1923; 423. VIII.

o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825).

284, 11. IX. 1924; 1349. IX.

o živnostenském zákonu pro Slovensko a Podkarpatskou Rus a o změně zákona o úpravě právních poměrů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci tamže (zpr. t. 4773 a 4834).

293, 25. IX. 1924; 2133. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. polit.).

303, 21. XI. 1924; 451. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

370, 5. X. 1925; 1169. XI.

Interpelace:

naléhavá, o monopolu výbušných látek,

t. 975. 32, 14. XII. 1920; 1275. II.

odpov. t. 1339. 49, 28. I. 1921; 2015. II.

ohledně zodpovědění dotazu podaného v býv. N. S. Ferd. Bendou o bezdůvodném censurování článku v "Robotnic. "Novinách" (tisk 1997 z r. 1919), t. 147.

10, 19. VI. 1920; 463. I.

odpov. t. 552. 14, 26. X. 1920; 12. II.

o nepořádcích v Ústředním družstvu v Bratislavě, t. 738.

22, 17. XI. 1920; 353. II.

odpov. t. 2034. 67, 19. V. 1921; 110. III.

o krvavých výtržnostech v Novém Městě n. Váhem, t. 3696/II.

148, 20. VI. 1922; 1018. V.

odpov. t. 3697. 148, 20. VI. 1922; 1018. V.

Dotazy:

o rychlé výpomoci požárem postiženým obce Čičmány.

89, 21. X. 1921; 187. IV.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

v záležitosti katolického patronátního nižšího reálného gymnasia v Klášteře pod Zniovem.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

Žádost ve věcech imunity:

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přečin pomluvy soukromého žalobce posl. Svetlika podle § 1, 3, odst. II. bod. 1 zák. čl. XLI z r. 1914).

75, 22. VII. 1921; 687. III.

zpr. t. 3299; zprav. dr. Markovič;

nevydán 118, 10. I. 1922; 1998-9. IV.

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 1, § 3, odst. II., č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil článkem v "Robotnických Novinách" proti dr. Galvánekovi).

294, 30. X. 1924; 32. X.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem, článek v časopise "Robotnícke Noviny" ze dne 17. srpna 1924, č. 188, podle § 1, § 3, odst. II., č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. Vanček).

324, 5. III. 1925; 123. X.

zpr. t. 5099; zprav. J. Rouček;

nevydán 376, 13. X. 1925; 1505. XI.

sedrie v Bratislavě (desateronásobný přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, spáchaný článkem v "Robotnických Novinách" ze dne 18. února 1925)

379, 16. X. 1925; 1609. XI.ISP (příhlásit)