Václav Barták

Narozen: v roce 1881

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BARTÁK Václav

XX. voleb. kraj

ČSD

Nastoupil za Surányiho Lajoše, jenž nálezem volebního soudu pozbyl mandátu.

Osvědč. posl. vydáno 118, 10. I. 1922; 1977. IV.

Volba verifikována 139, 23. V. 1922; 410. V.

Slib vykonal 119, 12. I. 1922; 2011. IV.

Byl členem výb. doprav. - inic. - kult. soc. pol. - ústav. práv. a zásob.

Dotazy:

o nezákonném postupu okresního soudu v Lučenci.

227, 20. XI. 1923; 256. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Báňské Bystřici (přečin násilí proti vrchnosti podle § 69, odst. I tr. z. a § 4, odst. I zák. čl. XL z r. 1914 a přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, č. 1 a 2, § 9, č. 4 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil dne 25. října 1923 v Lučenci)

284, 11. IX. 1924; 1324. IX.

zpr. t. 4877; zprav. K. Moudrý;

nevydán 319, 19. XII. 1924; 1054. X.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy spáchané tiskem podle § 1 a § 3, odst. II., č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 proti vrch. strážmistrovi R. Janečkovi)

322, 11. II. 1925; 1096. X.

zpr. t. 5103; zprav. J. Mach;

nevydán 358, 10. VII. 1925; 511. XI.ISP (příhlásit)