Antonín Adamovský

Narozen: v roce 1857
Zemřel: v roce 1938

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ADAMOVSKÝ Antonín

I. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. imunit. - rozp. - socialisač. - soc. pol. - zdrav. - zeměd. a živnost.

Návrhy:

doplňov. návrh k osnově zák. o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169) k §§ 1-4.

121, 17. I. 1922; 2152. IV.

Řeč v rozpravě:

.

o fin. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1233. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

236, 30. XI. 1923; 1143. VIII.

o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825).

285, 12. IX. 1924; 1388. IX.

o příročí k ochraně peněžních ústavů a jejich věřitelů (zpr. t. 4831).

286, 16. IX. 1924; 1434. IX.

Interpelace:

ve příčině protináboženského počínání některých vojenských orgánů,

t. 919. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1279. 45, 20. I. 1921; 1812. II.

Dotazy:

pro neoprávněné srážky výkupních družstev s cen, placených dodavatelům obilí.

46, 25. I. 1921; 1818. II.

odpov. 58, 1. III. 1921; 2384. II.

o poskytnutí pomoci vyhořelým v obci Vracovice, okr. Vlašim.

87, 19. X. 1921; 39. IV.

o revisi knihoven žákovských.

178, 12. XII. 1922; 1539. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2457. VI.

že správce polit. expositury ve Vlašimi neprovádí zákonitá ustanovení.

244, 19. XII. 1923; 1587. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.

o zdražení dopravného na trati Kralupy-Velvary.

251, 28. III. 1924; 217. IX.

odpov. 267, 3. VI. 1924; 779. IX.

proč dosud není sjednána nájemní smlouva se správou arcibiskupského semináře o pronájem některých místností této budovy užívaných pro účely ministerstva financí a ministerstva školství a národní osvěty.

286, 16. IX. 1924; 1427. IX.

odpov. 330, 16. III. 1925; 1324. X.

o systému propuštění úřednic, zaměstnaných ve Státním úřadě statistickém.

287, 17. IX. 1924; 1519. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1069. X.

o hospodářství ve státních a postátněných lesích.

294, 30. X. 1924; 4. X.

o zrušení poštovního úřadu v Pozdni.

324, 5. III. 1925; 1233. X.

odpov. 351, 1. VII. 1925; 358. XI.

o odběru cementového zboží pro státní hřebčinec v Kladrubech n. L.

348, 23. VI. 1925; 295. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Vlašimi (§ 312 tr. z. ca Oldřich Sopr, tajemník v Načeradci)

215, 27. VI. 1923; 530. VII.

řízení zast. 219, 30. X. 1923; 22. VIII.

kraj. s. v Kutné Hoře (přečin podle §§ 11, č. 2 a 14, č. 5 zák. z 19. III. 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil řečí na schůzi 8. IX. 1923 v Senožatech)

231, 26. XI. 1923; 581. VIII.

zpr. t. 4686; zprav. dr. Mazanec;

nevydán 280, 26. VI. 1924; 1143. IX.

okr. s. ve Vlašimi (urážka na cti proti Josefu Havlíčkovi, poštmistru v Načeradci)

353, 8. VII. 1925; 411. XI.ISP (příhlásit)