František Zavřel

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZAVŘEL František

XII. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - doprav. - inic. - socialisač. - zásob. a zeměd.

Resoluce:

k osnově zák. o zajištění půdy drobným pachtýřům (zpr. t. 1500).

64, 15. III. 1921; 2703. II.

Zpravodajem:

zeměd. výb. o petici Jednoty čsl. malozemědělců, domkářů a živnostníků v Postupicích (č. pet. 320).

64, 15. III. 1921; 2703. II.

zeměd. výb. zpr. t. 1806 (uznávání původnosti odrůd).

65, 16. III. 1921; 2820. II.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke stát. rozpočtu pro rok 1920 (t. 1191).

41, 13. I. 1921; 1622. I.

o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1921 (t. 3373).

124, 24. I. 1922; 2399. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

306, 26. XI. 1924; 672. X.

Interpelace:

o hrubém porušování znění ústavních zákonů ministerstvem zásobování,

t. 232. 11, 8. VII. 1920; 57. I.

odpov. t. 522. 14, 26. X. 1920; 30. II.

ve příčině předepsaného obilního kontingentu moravského a uvolnění obilního obchodu,

t. 663. 18, 9. XI. 1920; 206. II.

odpov. t. 1276. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

Dotazy:

o nepřístojném postupu obilního ústavu (pobočky v Brně).

67, 19. V. 1921; 100. III.

že vyslána byla do Kroměříže, Holešova a Vizovic ve dny mobilisační komise k odvodu koní, neznalá jazyka českého.

98, 24. XI. 1921; 1017. IV.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Holešově (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 489 a 491 tr. zák.)

14, 26. X. 1920; 15. II.

zpr. t. 2568; zprav. V. Dyk;

nevydán 76, 27. VII. 1921; 771. III.

kraj. s. v Uherském Hradišti (přečin podvodu podle § 197 tr. z., svádění k zneužití úřední moci podle § 105 tr. z. a zločinu podle §§ 2, 3 a 7 zák. z 1. VIII. 1919, č. 568 Sb. z. a n.)

14, 26. X. 1920; 15. II.

zpr. t. 2194; zprav. dr. Bartošek;

vydán: 89, 21. X. 1921; 210. IV.

kraj. s. v Uher. Hradišti (svádění ke křivému svědectví za odměnu 10.000 Kč)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

řízení zast. 294, 30. X. 1924; 33. X.

zemsk. tr. s. v Praze (zločin podle §§ 197, 200 tr. z.)

159, 24. X. 1922; 7. VI.

řízení zast. 199, 10. IV. 1923; 21. VII.

kraj. s. v Uher. Hradišti (urážka na cti, spáchaná letákem proti V. Velinskému)

152, 22. VI. 1922; 1254. V.

zpr. t. 4510; zprav. V. Dyk;

vydán: 256, 4. IV. 1924; 288. IX.ISP (příhlásit)