Milo Záruba

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1922

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZÁRUBA Milo

I. voleb kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - rozp. a zásob.

Zemřel 3. VIII. 1922.

159, 24. X. 1922; 4. VI.

Za něho nastoupil Pěnkava Jan.

Návrhy:

v záležitosti živelních pohrom, t. 37.

6, 11. VI. 1920; 306. I.

ve příčině zrušení odběrních lístků cukerních, t. 689.

19, 10. XI. 1920; 268. II.

na zřízení místní dráhy Humpolec-Pacov, t. 2303.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

v záležitosti pohořelých v osadě Mezné na Pelhřimovsku, t. 2316.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

o zřízení nutného, praktického přechodu přes koleje u erární silnice v Ouvalech, t. 2906.

86, 18. X. 1921; 21. IV.

Zpravodajem:

rozp. výb. ke zpr. t. 303 (přídavky vojen. gážistům atd., invalidům a osobám požívajícím daru z milosti).

13, 10. VII. 1920; 718. I.

rozp. výb. ke zpr. t. 304 (mimořádná výpomoc vojensk. gážistům atd., invalidům a osobám požívajícím daru z milosti).

13, 10. VII. 1920; 719. I.

rozp. výb. ke zpr. t. 1022 (změna ustanovení o kolcích a bezprostřed. poplatcích na Slovensku a Podkarpatské Rusi).

34, 16. XII. 1920; 1411. II.

rozp. výb. ke zpr. t. 1086 (změna způsobu zdaňování piva).

37, 18. XII. 1920; 1547. II.

doprav. výb. ke zpr. t. 1469 (vybudování elektrické trati Brno-Jedovnice-Sloup).

55, 16. II. 1921; 2241. II.

doprav. výb. ke zpr. t. 1515 (rozšíření a úprava nádraží v Kunovicích u Uher. Hradiště).

55, 16. II. 1921; 2248. II.

rozp. výb. ke zpr. t. 2022 (změna ustanovení zákonů o solním monopolu).

71, 12. VII. 1921; 350. III.

rozp. výb. ke zpr. t. 2225 (příspěvek na nouzové práce na moravských vodotocích).

71, 12. VII. 1921; 362. III.

rozp. výb. ke zpr. t. 2680 (daň ze zapalovadel).

76, 27. VII. 1921; 763. III.

rozp. výb. ke zpr. t. 2681 (dávka z majetku u majetku zabraného).

76, 27. VII. 1921; 767. III.

rozp. výb. ke zpr. t. 2699 (změna ustanovení o solním monopolu).

83, 5. VIII. 1921; 1078. III.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1920 (zpr. t. 1191).

43, 18. I. 1921; 1728. II.

Interpelace:

o upřílišněném ukládání daně z obratu zemědělcům,

t. 2510. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 3026. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

o jmenování železničních úředníků,

t. 2888. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

odpov. t. 3340/XV. 130, 28. III. 1922; 12. V.

Dotazy:

v zálež. podpory požárem postižených v Senožatech u Humpolce.

15, 27. X. 1920; 36. II.

odpov. 55, 16. II. 1921; 2226. II.

ve věci pohořelých v obci Kletečné (pol. okres Pelhřimov).

20, 11. XI. 1920; 276. II.

ve věci požáru v Bělé (u Horní Cerekve).

40, 11. I. 1921; 1571. II.

odpov. 58, 1. III. 1921; 2383. II.

ve věci pohořelých v obci Kejžlici, polit. okres Humpolec.

66, 31. III. 1921; 34. III.

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

v záležitosti pohořelých v obci Mezné na Pelhřimovsku.

68, 31. V. 1921; 136. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o požáru ve Mstislavicích u Ledče.

71, 12. VII. 1921; 338. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.



ISP (příhlásit)