Paul Wittich

Narozen: v roce 1877
Zemřel: v roce 1957

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

WITTICH Paul

XVI. voleb. kraj

MNSD NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 6. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. kult. a živnost.

Stal se členem klubu NSD

264, 16. IV. 1924; 651. IX.

Návrhy:

na vydání zákona o nároku obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném ustanovení na Slovensku a Podkarpatské Rusi na peněžité požitky v některých případech vojenské povinnosti, t. 3184.

96, 22. XI. 1921; 743. IV.

aby byl vydán zákon o nedělním klidu v živnostech obchodních a kancelářích, t. 3665.

146, 14. VI. 1922; 817. V.

4 pozměňov. a 3 event. návrhy k osnově zákona o částečné změně zákon. čl. LXIII o výjimečných opatřeních (zpr. t. 3463), týkající se čl. I. a II.

134, 4. IV. 1922; 216. V.

doplňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 26.

257, 7. IV. 1924; 322. IX.

na zřízení 24člen. výb. k prozkoumání zprávy o činnosti Stál. výb.

14, 26. X. 1920; 16. II.

na přejítí k dennímu pořádku při projednávání vlád. návrhu, kterým se částečně mění zák. čl. LXIII z r. 1912 o výjimečných opatřeních (zpr. t. 3463).

134, 4. IV. 1922; 215. V.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XXI.

100, 26. XI. 1921; 1295. IV.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předs. Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

4, 8. VI. 1920; 116. I. (něm. 144)

o vládním prohlášení minist. předsedy J. Černého z 26. X. 1920.

18, 9. XI. 1920; 212. II. (něm. 252)

o dodatku ke stát. rozpočtu pro rok 1920 (t. 1191).

41, 13. I. 1921; 1633. II. (něm. 1646)

o ratifikaci mírových smluv (zpr. t. 1325, 1324 a 1371).

49, 28. I. 1921; 1945. II. (něm. 2019)

o prohlášení min. předsedy J. Černého o událostech v Krompaších na Slovensku.

59, 3. III. 1921; 2441. I. (něm. 2458)

o vydání zákona o závodních radách (zpr. t. 2836).

85, 6. VIII. 1921; 1263. III. (něm. 1300)

o vládním prohlášení dr. E. Beneše z 18. X. 1921.

87, 19. X. 1921; 95. IV. (něm. 116)

o prohlášení dr. Beneše, jímž se podává zpráva o situaci vzniklé příchodem exkrále Karla do Maďarska.

90, 26. X. 1921; 234. IV. (něm. 245)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168).

91, 16. XI. 1921; 310. IV. (něm. 332)

o prodloužení působnosti zákona o nemocenském pojištění dělníků (zpr. t. 3312).

117, 21. XII. 1921; 1936. IV. (něm. 1963)

o změně finanč. zákona ze 17. XII. 1920, č. 682 Sb. z. a n., a o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 3373).

123, 20. I. 1922; 2306. IV. (něm. 2346)

o částečném zrušení zákonného čl. LXIII z roku 1912 o výjimečných opatřeních (zpr. t. 3463).

133, 31. III. 1922; 169. V. (něm. 182)

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 337. V. (něm. 396)

o naléh. interp. t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 o školství.

147, 16. VI. 1922; 970. V. (něm. 1004)

o naléh. interp. A. Hlinky t. 3584 o demolování redakce a administrace časop. "Slováka" a "Ľudových Novin".

150, 21. VI. 1922; 1195. V. (něm. 1214)

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléhavých interp. t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

160, 25. X. 1922; 87. VI. (něm. 156)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. fin.).

171, 22. XI. 1922; 857. VI. (něm. 894)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. fin.).

231, 26. XI. 1923; 609. VIII. (něm. 646)

o zákonu o stavebním ruchu (zpr. t. 4372).

243, 14. XII. 1923; 1535. VIII. (něm. 1576)

o úpravě poměrů vzniklých z usídlení osadníků na základě poměru námezdného na nemovitém stát. majetku na Slovensku a Podkarp. Rusi (zpr. t. 5262).

355, 9. VII. 1925; 468. XI. (něm. 473)

Interpelace:

naléhavá, o rozbíjení a odstraňování pomníků,

t. 3187. 96, 22. XI. 1921; 819. IV.

naléhavá, o vykazování ze Slovenska,

t. 3188. 96, 22. XI. 1921; 819. IV.

naléhavá, o povodňových pohromách na východním Slovensku,

t. 4543. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

odpov. t. 4549. 258, 8. IV. 1924; 399. IX.

naléhavá, o pastýřském listu slovenských biskupů,

t. 5045. 323, 12. II. 1925; 1217. X.

odpov. t. 5062. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

že se moučná dávka uložená podle opatření Stálého výboru č. 494 Sb. z. a n. z r. 1920, vymáhá exekučně,

t. 3740/X. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3883/VI. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

o zřízení dělnických rozhodčích soudů druhé stolice podle § 171, čl. z. XIX z r. 1907,

t. 3785/XV. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

odpov. t. 3847/XIV. 173, 24. XI. 1922; 1027. VI.

o svévolném činu vrchního notáře Josefa Bellaie při volbě vrchního účetního města Bratislavy,

t. 4443/XVIII. 251, 28. III. 1924; 190. IX.

odpov. t. 4904/XVII. 301, 19. XI. 1924; 373. X.

o vyplácení osobních přídavků německým středoškolským profesorům působícím na Slovensku,

t. 5301/II. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přečiny proti bezpečnosti cti podle §§ 491 a 496 tr. z., jichž se dopustil proti dr. Biehalovi)

252, 1. IV. 1924; 232. IX.

řízení zast. 287, 17. IX. 1924; 1519. IX.ISP (příhlásit)