Josef Vraný

Narozen: v roce 1874
Zemřel: v roce 1937

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VRANÝ Josef

I. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. inic. a ústav.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. z. a n., o zabírání velkého majetku pozemkového, t. 1808.

64, 15. III. 1921; 2730. II.

o neodkladném opatření dostatečné budovy pro Státní pozemkový úřad, t. 1608.

64, 15. III. 1921; 2729. II.

Interpelace:

jak se provádí zákon ze dne 27. V. 1919, č. 38 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům,

t. 1607. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

odpov. t. 2199. 68, 31. V. 1921; 140. III.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti proti Karlu Práškovi a spol. spáchaný tiskem)

350, 25. VI. 1925; 338. XI.

zpr. t. 5345; zprav. J. Aster;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1531. XI.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti tiskem proti Karlu Práškovi a Jar. Rychterovi spáchaný článkem "Soud provedl očistu", uveřejněným v č. 94 čas. "Večer" ze dne 25. IV. 1925)

361, 18. IX. 1925; 566. XI.

zpr. t. 5397; zprav. K. Moudrý;

nevydán 378, 15. X. 1925; 1557. XI.ISP (příhlásit)