Václav Veverka

Narozen: v roce 1856
Zemřel: v roce 1924

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VEVERKA Václav

I. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. rozp. - socialisač. - soc. pol. - zásob. - zdrav. - zeměd. a živnost.

Vzdal se posl. mandátu 31. X. 1924.

296, 31. X. 1924; 148. X.

Z něho nastoupil Samek František dr.

Návrhy:

na zdokonalení řemeslné výroby ve směru technickém i živnostensko-obchodním větší účastí ústavů pro zvelebování živností na odborné výchově řemeslnického dorostu, t. 157.

10, 19. VI. 1920; 523. I.

aby lhůta k podávání žádostí živnostníků válkou poškozených o pomocný úvěr poválečný, končící 4. VII. 1920, byla prodloužena do konce r. 1920, t. 160.

10, 19. VI. 1920; 523. I.

na utvoření monturního skladiště v Praze, t. 353.

14, 26. X. 1920; 13. II.

na neprodlené provedení voleb odhadních komisí pro všeobec. daň výdělkovou a daň z příjmů, t. 581.

16, 4. XI. 1920; 47. II.

na zřízení odborné školy pilařské, t. 588.

16, 4. XI. 1920; 48. II.

na pozvednutí úrovně produkce předloh pro řemesla přísným výběrem, pokud je opatřuje stát pro své školy a svépomocnými akcemi vedenými minist. školství a nár. osvěty, t. 1124.

40, 11. I. 1921; 1575. II.

na úpravu živnostenské správy zřízením živnostenských referátů při politických úřadech a stolic pro živnostenské zákonodárství při právnických fakultách všech universit R. Č., t. 1125.

40, 11. I. 1921; 1575. II.

na okamžité předložení ministerstvem školství a nár. osvěty přes rok již připraveného návrhu zákona na reformu živnostenského pokračovacího školství k projednání Národnímu shromáždění, t. 3372.

122, 19. I. 1922; 2182. IV.

Resoluce:

k osnově fin.-zák. pro r. 1921 týkající se úpravy živnost. školství (zpr. t. 830).

28, 1. XII. 1920; 810. II.

Zpravodajem:

živn. výb. ke zpr. t. 3248 ("Mezinárodní úmluva o dozoru na obchod zbraněmi a střelivem").

197, 15. XII. 1921; 1516. IV.

živn. výb. ke zpr. t. 4153 (úprava provádění voleb v živnostenských společenstvech a svazech).

213, 14. V. 1923; 416. VII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hosp.).

30, 3. XII. 1920; 1142. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

99, 25. XI. 1921; 1145. IV.

o úpravě vyučování v naukách obchodních (zpr. t. 3349).

122, 19. I. 1922; 2204. IV.

o úvěru na opatření výzbroje a různého vojenského materiálu (zpr. t. 3370).

127, 26. I. 1922; 2577. IV.

o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec (zpr. t. 3832).

167, 14. XI. 1922; 418. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.).

173, 24. XI. 1922; 1097. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hosp.).

234, 29. XI. 1923; 967. VIII.

Interpelace:

o nadržování protizákonnému zadávání a provádění družstevních staveb v polit. okresu Ml. Boleslav,

t. 1330. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

odpov. t. 2810. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

o opožděném doručování dobírek,

t. 1416. 50, 3. II. 1921; 2054. II.

by se zabránilo poškozovati živnostníky živnostenskou prací prováděnou trestanci,

t. 2176. 68, 31. V. 1921; 139. III.

odpov. t. 2965. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

Dotazy:

o předpisování daní živnostníkům a obchodníkům, kteří narukovali, berní správou v Hořovicích.

10, 19. VI. 1920; 461. I.

o zadávání stavebních prací zemským výborem bez ohledu na nejlevnější nabídky samostatných živnostníků.

72, 14. VII. 1921; 429. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

ve věci zabavení časopisu "Obchodní zpravodaj" v Berouně.

119, 12. I. 1922; 2012. IV.

o stanovených maximálních cenách cementových výrobků cenovým soudem v Praze.

119, 12. I. 1922; 2012. IV.ISP (příhlásit)