MVDr. Antonín Vahala

Narozen: v roce 1878
Zemřel: v roce 1955

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VAHALA Antonín

XIV. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - doprav. - kult. - soc. pol. - stát. zříz. a zeměd.

Návrhy:

na vybudování železnič. spojení Krásno-Rožnov-Makov na Slovensku, t. 1006.

32, 14. XII. 1920; 1275. II.

na doplnění zák. z 6. II. 1920, č. 117 Sb. z. a n., § 37 (šankrovitost koní), aby zemědělcům, jichž koně byli nakaženi stát. hřebcem byla dána plná náhrada, t. 1311.

46, 25. I. 1921; 1822. II.

na stavbu betonového mostu přes řeku Bečvu mezi Hustopečí a Němeticemi, t. 2522.

71, 12. VII. 1921; 342. III.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 1309 (zrušení odvodu koní).

52, 8. II. 1921; 2156. II.

zeměd. výb. zpr. t. 1745 (nařízení, jímž se vydávají předpisy o ochraně před morem skotu).

71, 12. VII. 1921; 344. III.

zeměd. výb. zpr. t. 2179 (úvěr 10 mil. Kč ke tlumení nákaz zvířecích).

72, 14. VII. 1921; 434. III.

bran. výb. zpr. t. 3370 (úvěr na opatření výzbroje a různého vojenského materiálu).

127, 26. I. 1922; 2557. IV.

bran. výb. zpr. t. 3650 (úprava požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním).

146, 14. VI. 1922; 821, 827. V.

kult. výb. zpr. t. 3751 (změna některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských).

154, 24. VI. 1922; 134, 1361. V.

bran. výb. zpr. t. 3929 (stanovení náhrady za vojenskou přípřež v míru v r. 1923).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1943. VI.

bran. výb. zpr. t. 4302 (prodloužení platnosti dosavadní úpravy placení náhrady při trvalém ubytování vojska).

227, 20. XI. 1923; 264. VIII.

bran. výb. zpr. t. 4301 (prodloužení platnosti dosavadní úpravy náhrady za vojenskou přípřež v míru).

227, 20. XI. 1923; 265. VIII.

bran. výb. zpr. t. 4471 (požadování dopravních prostředků pro účely vojenské).

251, 28. III. 1924; 203, 210. IX.

korektury 252, 1. IV. 1924; 233. IX.

zeměd. výb. zpr. t. 4691 (plemenitba hospodářských zvířat).

2742, 17. VI. 1924; 973, 977. IX.

bran. výb. zpr. t. 5092 (zachování pracovních poměrů po dobu cvičení ve zbrani).

333, 19. III. 1925; 1368, 1372. X.

Řeč v rozpravě:

o nouzové výpomoci stát. zaměstnancům (t. 854).

26, 25. XI. 1920; 544. II.

o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1920 (t. 1191).

42, 14. I. 1921; 1665. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

95, 21. XI. 1921; 694. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300).

228, 21. XI. 1923; 342. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. kult.).

305, 25. XI. 1924; 558. X.

Dotazy:

o vrch. berním správci Karlu Augustovi.

341, 2. IV. 1925; 58. XI.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Rožnově pod Radhoštěm (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 496 tr. z. proti dr. Frant. Pospíšilovi)

361, 18, IX. 1925; 568. XI.ISP (příhlásit)