Simeon Vacula

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1958

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VACULA Simeon

XI. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - zásob. a živnost.

Návrhy:

na vydání zákona o poskytnutí finančních prostředků ku zničení zaviječe pelyňkového, t. 2712.

76, 27. VII. 1921; 729. III.

Řeč v rozpravě:

o změně finanč. zákona ze 17. XII. 1920, č. 682 Sb. z. a n., a o dodatku ke stát. rozpočtu na rok 1921 (zpr. t. 3373).

123, 20. I. 1922; 2297. IV.

Interpelace:

naléhavá, o pohromách způsobených na sklizni škůdcem "zaviječem pelyňkovým",

t. 2589. 73, 15. VII. 1921; 551. III.

odpov. t. 3120. 89, 21. X. 1921; 214. IV.

v záležitosti živelní pohromy v soudních okresích Vyškov a Bučovice,

t. 2732. 78, 1. VIII. 1921; 849. III.

odpov. t. 3030. 87, 19. X, 1921; 41. IV.ISP (příhlásit)