Josef Ulrich

Narozen: v roce 1882
Zemřel: v roce 1950

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ULRICH Josef

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - práv. - rozp. - ústav. - ústav. práv. - vyšetřov. - zahran. - zdrav. a zeměd.

Návrhy:

na odstranění bytové krise, t. 706.

22, 17. XI. 1920; 351. II.

na postátnění profesorského sboru veřej. družstevní školy a obchodní akademie v Berouně v Čechách, t. 795.

23, 23. XI. 1920; 363. II.

na vydání zákona, jímž se upravuje rozdílení nouzových podpor při živelních pohromách, t. 4030.

194, 6. III. 1923; 2445. VI.

na vydání zákona o drobných pachtech, t. 4116.

208, 8. V. 1923; 306. VII.

aby byl vydán zákon o sborech stráže vězeňské, t. 4175.

215, 27. VI. 1923; 528. VII.

Zpravodajem:

práv. výb. zpr. t. 1391 (změna zák. o sestavení seznamu znalců pro řízení k vyvlastnění za účelem výstavby a provozování železnic).

50, 3. II. 1921; 2071. II.

ústav. výb. zpr. t. 2408 (24hodinové počítání času).

69, 24. V. 1921; 209. III.

práv. výb. zpr. t. 2497 (užití dluhopisů města Brna k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů).

74, 19. VII. 1921; 582. III.

ústav. výb. zpr. t. 2784 (úprava finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním).

82, 4. VIII. 1921; 1029. III.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3225 (prodloužení lhůty v § 21 novely k obecním zřízením do konce r. 1923).

105, 7. XII. 1921; 1455. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3746 (úprava právních poměrů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci na Slovensku a Podkarpatské Rusi).

156, 26. VI. 1922; 1463. V.

ústav. práv. výb. ústní zpr. o t. 3551 (prodloužení platnosti ustanovení o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním na berní léta 1922 a 1923).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1638. V.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3927 (změna zákona o slučování a rozlučování obcí).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1909, 1933. VI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4037 (úprava knihovních věcí na Slovensku a Podkarpatské Rusi).

203, 24. IV. 1923; 237, 239. VI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4087 (úprava počítání lhůt v soudním řízení a při poručenských úřadech na Slovensku a Podkarpatské Rusi).

204, 26. IV. 1923; 250. VII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4834 (změna zákona o úpravě právních poměrů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci na Slovensku a Podkarpatské Rusi).

292, 24. IX. 1924; 2100. IX.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce R. Č. (t. 118).

10, 19. VI. 1920; 486. I.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. kult.).

232, 27. XI. 1923; 703. VIII.

o zákonech o inkompatibilitě a volebním soudu (zpr. t. 4567 a 4568).

264, 16. IV. 1924; 670. IX.

o zákonech o inkompatibilitě a volebním soudu (t. 4567 a 4568), v níž odpovídá J. Hakenovi ohledně prací v ústav. práv. výb. a dr. Budayovi ohledně postupu ľudové strany při volbách v nitranské župě.

264, 16. IV. 1924; 679. IX.

Dotazy:

jak magistrát hlavního města Prahy provádí opce cizích příslušníků ve prospěch Č. R.

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

o pojmenování stanice Nakří-Netolice.

74, 19. VII. 1921; 575. III.

odpov. 121, 17. I. 1922; 2122. IV.

o poměrech nemocnič. personálu v Košicích.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

Žádost ve věcech imunity:

soud. stol. v Užhorodě (přečin utrhání a ublížení na cti tiskem podle § 1, §§ 3/I-II zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. Gagatko)

312, 12. XII. 1924; 850. X.

zpr. t. 5187; zprav. V. Votruba;

nevydán 376, 13. X. 1925; 1505. XI.ISP (příhlásit)