PhDr. Doc. Antonín Uhlíř

Narozen: v roce 1882
Zemřel: v roce 1957

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

UHLÍŘ Antonín, dr.

III. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. inic. - kult. - ústav. - ústav. práv. a zahran.

Návrhy:

na přiměřené obeslání mezinárodní parlamentní konference obchodní v Lisaboně v květnu 1921, t. 1891.

66, 31. III. 1921; 8. III.

na organisaci lidové výchovy, t. 3302.

114, 20. XII. 1921; 1798. IV.

obnoven t. 3910/XXII.

182, 16. XII. 1922; 178. VI.

na podporu staveb veřejných nemocnic,

t. 3352. 121, 17. I. 1922; 2123. IV.

obnoven č. 3764; viz. t. 3765;

156, 26. VI. 1922; 1435. V.

podle § 65 jedn. řádu, aby o prohlášení správce min. škol. dr. Markoviče (naléh. interp. t. 5323, 5325 a 5327) byla zahájena rozprava v příští schůzi.

363, 22. IX. 1925; 618. XI.

Zpravodajem:

zahran. výb. zpr. t. 1408 (ratifikace obchodní a celní úmluvy mezi R. Č. a Švýcarskem, uzavřené v Bernu v r. 1920).

51, 4. II. 1921; 2087. II.

zahran. výb. zpr. t. 3353 (mezinárodní úprava o zřízení ústředního patentního úřadu, podepsaná v Paříži r. 1920).

122, 19. I. 1922; 2201. IV.

zahran. výb. zpr. t. 3283 (úmluva uzavřená v Paříži 18. I. 1921 mezi republ. Francouzskou a R. Č. o statcích, právech a zájmech soukromých).

128, 27. I. 1922; 2710. IV.

zahran. výb. (zpr. t. 3450) schválení obchodní dohody mezi R. Č. a král. Španělským uzavřené v Madridu r. 1921).

134, 4. IV. 1922; 219. V.

zahran. výb. zpr. t. 3476 (obchodní dohoda mezi R. Č. a republ. Rakouskou, uzavřená v Praze dne 4. V. 1921).

137, 5. IV. 1922; 279, 289. V.

zahran. výb. zpr. t. 3720 (ratifikace mezinárodní úmluvy o zřízení "Mezinárodního ústavu zimného").

154, 24. VI. 1922; 1319. V.

zahran. výb. zpr. t. 3771 (úprava osvobození osob exteritoriálních od státních a jiných veřejných daní a dávek).

164, 7. XI. 1922; 350, 356. VI.

zahran. výb. zpr. t. 4103 (Úmluva a statut o svobodě transitu, sjednaná v Barceloně 20. IV. 1921).

205, 27. IV. 1923; 278. VII.

kult. výb. zpr. t. 4139 (úprava vyučování státnímu jazyku a jazyku menšin na středních školách).

211, 12. V. 1923; 361, 377. VII.

zahran. výb. zpr. t. 4311 (Dodatečná úmluva k Labské plavební aktě).

138, 10. XII. 1923; 1260. VIII.

zahran. výb. zpr. t. 4632 (dodatečná dohoda mezi R. Č. a Francií o vyclívání francouzských vín v sudech a čsl. chmele ze 7. XI. 1923).

355, 9. VII. 1925; 452. XI.

zahran. výb. zpr. t. 5242 (prozatímní úprava obchodních styků mezi R. Č. a král. Dánským z 18. XII. 1924).

357, 10. VII. 1925; 498. XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

27, 30. XI. 1920; 629. II.

o ratifikaci mírových smluv (zpr. t. 1325, 1324 a 1371).

49, 28. I. 1921; 1948. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.).

173, 24. XI. 1922; 1066. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. kult.).

305, 25. XI. 1924; 537. X.

Interpelace:

o krisi v textilním průmyslu,

t. 98. 8, 16. VI. 1920; 354. I.

odpov. t. 383. 14, 26. X. 1920; 26. II.

o železničních poměrech na česk. severovýchodě,

t. 660. 18, 9. XI. 1920; 205. II.

odpov. t. 1613. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

o neplacení daní textil. podniky na Náchodsku,

t. 991. 32, 14. XII. 1920; 1315. II.

odpov. t. 1526. 55, 16. II. 1921; 2253. II.

o poměrech v kinematografii,

t. 1487. 54, 14. II. 1921; 2187. II.

odpov. t. 2738. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

o projektu čes. severovýchodní hlavní dráhy,

t. 1881. 66, 31. III. 1921; 11. III.

odpov. t. 2128. 67, 19. V. 1921; 112. III.

o velkoněmecké propagační manifestaci v Broumově,

t. 2788. 81, 4. VIII. 1921; 1004. III.

odpov. t. 3159/XI. 91, 16. XI. 1921; 255. IV.

Dotazy:

o úpravě nájemného za ubytování četnictva.

62, 10. III. 1921; 2485. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

ve věci porušení jazykových předpisů Chebskou spořitelnou.

122, 19. I. 1922; 2182. IV.

stran propagačních básniček, hanobících český stát a rozšiřovaných z Vídně.

236, 30. XI. 1923; 1097. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.ISP (příhlásit)