Kornel Stodola

Narozen: v roce 1866
Zemřel: v roce 1946

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STODOLA Kornel

XXI. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - stát. zříz. a živnost.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1145. II.

o zřízení plodinové bursy v Bratislavě a o zákazu termínových obchodů s obilím na Slov. a v Podkarp. Rusi (zpr. t. 3347).

122, 19. I. 1922; 2185. IV.

o úpravě poměru čsl. státní správy k čsl. plavebním společnostem Labské a Dunajské (zpr. t. 3405).

128, 27. I. 1922; 2691. IV.

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3458).

132, 30. III. 1922; 118. V.

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléhavých interp. t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

161, 26. X. 1922; 211. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

175, 29. X. 1922; 1315. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

233, 28. XI. 1923; 872. VIII.

o obchodní úmluvě mezi R. Č. a Francií ze 17. VIII. 1923 (zpr. t. 4344).

242, 13. XII. 1923; 1481. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

307, 27. XI. 1924; 697. X.

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií v Praze 10. II. 1925.

323, 12. II. 1925; 1201. X.

o cedulové bance (zpr. t. 5130).

339, 1. IV. 1925; 32. XI.

Interpelace:

o odvedení 15% dávky akciového kapitálu akciových společností nacházejících se na Slovensku maďarské vládě,

t. 1440. 51, 4. II. 1921, 2086. II.

odpov. t. 2542. 72, 14. VII. 1921; 486. III.

v záležitosti exportního tarifu pro dopravu přes Bratislavu,

t. 4115/XVIII. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4333/XIX. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

Dotazy:

o pomoci obcím košické župy, jež byly v březnu t. r. poškozeny povodní.

273, 13. VI. 1924; 944. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1069. X.ISP (příhlásit)