Alois Stenzl

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STENZL Alois

XI. voleb. kraj

Nbf (něm. živnost.) mk

Nastoupil za Baerana Aloise, dr., jenž byl zbaven mandátu.

Osvědč. posl. vydáno 215, 27. VI. 1923; 516. VII.

Volba verifikována 219, 30. X. 1922; 3. VIII.

Slib vykonal 215, 37. VI. 1923; 516. VII.

Utvořil s posl. dr. Medingerem "Klub der fraktionslosen deutschen Abgeordneten".

241, 12. XII. 1923; 1335. VIII.

Návrhy:

na snížení a zrušení daně z vodní síly, t. 4414.

247, 6. III. 1924; 71. IX.

na změnu zákona o dani z příjmu ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., k němu vydané novely ze dne 23. ledna 1914, č. 13 ř. z., dále zákonů ze dne 9. dubna 1920, č. 313 Sb. z. a n., a ze dne 22. srpna 1921, č. 336 Sb. z. a n., t. 4602.

265, 27. V. 1924; 740. IX.

1 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o změně příslušnosti soudů ve věcech tiskových urážek (zpr. t. 4569) k §§ 28 a 32.

263, 15. IV. 1924; 608. IX.

9 pozměňov., 2 doplňov. a 5 event. návrhů k osnově zák. o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825) k §§ 4-6, 13-16, 18, 24 a 26.

284, 11. IX. 1924; 1342-6, 1352-4. IX.

3 pozměňov. a 3 event. návrhy k témuž předmětu k §§ 27, 28 a 31.

285, 12. IX. 1924; 1388-90. IX.

1 pozměňov., 1 doplňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o sociálním pojištění (zpr. t. 4795) k §§ 6 a 27-29.

288, 18. IX. 1924; 1676, 1679. IX.

2 doplňov. návrhy k osnově zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k §§ 10 a 20.

245, 19. XII. 1923; 1631, 1633. VIII.

aby zpr. t. 4825 (konečná úprava rakousko-uherských válečných půjček) byla vrácena rozp. výb. k novému projednání.

284, 11. IX. 1924; 1342. IX.

aby o prohlášení min. zahraničí dr. Beneše o zahraniční situaci (Protokol ženevský) byla zahájena rozprava.

294, 30. X. 1924; 29. X.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše ze 219. schůze; připojuje jménem své strany prohlášení, jímž dožaduje se samosprávy pro sudetské Němce.

222, 5. XI. 1923; 119. VIII. (něm. 148)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

233, 28. XI. 1923; 882. VIII. (něm. 916)

o změně zák. o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350).

241, 12. XII. 1923; 1345. VIII. (něm. 1412)

o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371).

245, 19. XII. 1923; 1625. VIII.

o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za urážky na cti spáchané tiskem (zpr. t. 4569).

263, 15. IV. 1924; 588. IX.

o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825).

284, 11. IX. 1924; 1329. IX. (něm. 1361)

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1630. IX. (něm. 1736)

o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828).

291, 24. IX. 1924; 2050. IX. (něm. 2084)

o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174).

345, 4. VI. 1925; 198. XI. (něm. 269)

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

370, 5. X. 1925; 1136. XI. (něm. 1215)

Interpelace:

naléhavá, o korupčních aférách v poslední době,

t. 4438. 248, 18. III. 1924; 112. IX.

naléhavá, aby služby zproštění železniční zaměstnanci němečtí do služby byl znovu povoláváni,

t. 4439. 248, 18. III. 1924; 112. IX.

odpov. t. 4904/V. 301, 19. XI. 1924; 373. X.

naléhavá, o zákazu smuteční slavnosti za padlé dne 4. března 1919 v Kadani,

t. 4440. 248, 18. III. 1924; 113. IX.

odpov. t. 4593/VIII. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

naléhavá, jak násilně vládne vládní komisař v Jihlavě,

t. 4626. 267, 3. VI. 1924; 802. IX.

naléhavá, o stavu zahraniční politiky,

t. 5115. 340, 1. IV. 1925; 52. XI.

o neodůvodněném zabavení čas. "Schönhengster Zeitung",

t. 4281/VIII. 228, 21. XI. 1923; 348. VIII.

odpov. t. 4458/VI. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

jak zemský správní výbor v Čechách dopisuje zastupitel. okresům,

t. 4381/VII. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

o porušení jazykového zákona v železničním provozu,

t. 4497/III. 256, 4. IV. 1924; 276. IX.

odpov. t. 4799/VIII. 281, 4. IX. 1924; 1182. IX.

o prodeji z volné ruky statků Hielleho a Diettricha na Žatecku,

t. 4903/IV. 299, 17. XI. 1924; 248. X.

odpov. t. 5056/II. 332, 18. III. 1925; 1345. X.

že prachatický poštovní úřad porušuje listovní tajemství,

t. 4926/VIII. 309, 3. XII. 1924; 809. X.

odpov. t. 5042/IX. 324, 5. III. 925; 1236. X.

že státní policejní komisařství v Karlových Varech zakázalo rozdávati již schválené letáky,

t. 4926/IX. 309, 3. XII. 1924; 809. X.

o zabavení časopisu "Mährischer Grenzbote",

t. 4926/XII. 309, 3. XII. 1924; 809. X.

odpov. t. 5042/XX. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

o obecních volbách v Karvinné v okrese frýštátském v čsl. Slezsku,

t. 4990/II. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

odpov. t. 5153/XIII. 342, 22. V. 1925; 119. XI.

že min. pro zásobování lidu nedbá předpisů jazykového zákona,

t. 5066/XIV. 331, 18. III. 1925; 1334. X.

o subvencování hudební školy v Bečově nad Teplou,

t. 5089/XII. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

že bylo zakázáno dopravovati blahopřejné telegramy nově zvolenému presidentu německé říše,

t. 5162/V. 344, 3. VI. 1925; 177. XI.

o výnosu minist. škol z 20. VI. 1925, č. 76.669/25, vydaném středním školám,

t. 5303/I. 365, 29. IX. 1925; 717. XI.

o těžkém porušení ústavně-právně zaručené imunity posl. J. Mayera a inž. Kalliny karlovarskými státními policisty 9. VIII. 1925,

t. 5338/XXI. 378, 15. X. 1925; 1527. XI.ISP (příhlásit)