JUDr. František Samek

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1940

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SAMEK František, dr.

I. voleb. kraj.

ND

Nastoupil za Veverku Václava, jenž se vzdal mandátu.

Osvědč. posl. vydáno 297, 11. XI. 1924; 180. X.

Volba verifikována 20. XII. 1924.

320, 29. I. 1925; 1066. X.

Slib vykonal 297, 11. XI. 1924; 180. X.

Byl členem výb. rozp.

Návrhy:

5 pozměňov. návrhů k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 5113) k §§ 1, 4 a 31.

334, 20. III. 1925; 1448, 1452. X.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 5081 (dávky za úřední úkony ve věcech správních).

333, 19. III. 1925; 1378, 1393. X.

korektury 336, 21. III. 1925; 1549. X.

Řeč v rozpravě:

o změně zákona o daních přímých, § 94, lit. c), č. 220 ř. z. z r. 1896 (zpr. t. 4836).

313, 15. XII. 1924; 900. X.

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií v Praze 10. II. 1925.

323, 12. II. 1925; 1183. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

370, 5. X. 1925; 1159. XI.ISP (příhlásit)