Augusta Rozsypalová

Narozena: v roce 1857

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ROZSYPALOVÁ Augusta

I. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonala 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byla členem výb. kult. - rozp. - soc.-pol. - ústav. práv. a zdrav.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zák. o částečném zákazu námezdného kojení (zpr. t. 4208) k §§ 1, 3 a 4.

267, 3. VI. 1924; 788. IX.

Zpravodajem:

zdrav. výb. zpr. t. 3950 (změna a částečné uvedení v činnost některých ustanovení zákona, jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1975, 1989. VI.

Řeč v rozpravě:

o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169).

121, 17. I. 1922; 2139. IV.

o naléh. interp. t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 ve věcech školských.

148, 20. VI. 1922; 1062. V.

o organisaci odborných škol pro ženská povolání a o právních poměrech učitelstva těchto škol v R. Č. (zpr. t. 4376).

246, 20. XII. 1923; 1770. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. kult.).

305, 25. XI. 1924; 562. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. fin. a kult.).

369, 2. X. 1925; 1067. XI.

Interpelace:

o agitaci pro českoslov. církev ve škole,

t. 1431. 51, 4. II. 1921; 2086. II.

odpov. t. 2077. 67, 19. V. 1921; 111. III.

o odstraňování křížů ze škol,

t. 1444. 51, 4. II. 1921; 2103. II.

odpov. t. 2035. 67, 19. V. 1921; 110. III.

Dotazy:

o výnosu okres. školního výboru v Plzni proti měsíčníku "Dětský svět".

176, 5. XII. 1922; 1455. VI.

odpov. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

o protizákonném jednání novobydžovského škol. inspektora.

242, 13. XII. 1923; 1444. VIII.

odpov. 254, 3. IV. 1924; 253. IX.ISP (příhlásit)