Jaroslav Rouček

Narozen: v roce 1874
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ROUČEK Jaroslav

XI. voleb. kraj

ČSD K Kn

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - kult. a ústav.

Vystoupil z klubu K a stal se členem klubu Kn

342, 22. V. 1925; 108. XI.

Návrhy:

na vyvlastnění velkostatkářských mlýnů, t. 690.

19, 10. XI. 1920; 268. II.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 4121 (im. H. Tausika).

208, 8. V. 1923; 314. VII.

im. výb. zpr. t. 4122 (im. Fr. Warmbrunna).

208, 8. V. 1923; 315. VII.

im. výb. zpr. t. 4388 (im. V. Mikulíčka).

248, 1. III. 1924; 108. IX.

im. výb. zpr. t. 4389 (im. A. Malé).

248, 18. III. 1924; 108. IX.

im. výb. zpr. t. 4421 (im. H. Tausika).

248, 18. III. 1924; 110. IX.

im. výb. zpr. t. 4460 (im. H. Tausika).

250, 26. III. 1924; 174. IX.

im. výb. zpr. t. 4461 (im. T. Koutného).

250, 26. III. 1924; 174. IX.

im. výb. zpr. t. 4459 (im. G. Borovszkého).

251, 28. III. 1924; 213. IX.

im. výb. zpr. t. 4475 (im. K. Kreibicha)

251, 28. III. 1924; 215. IX.

im. výb. zpr. t. 4476 (im. H. Tausika).

251, 28. III. 1924; 215. IX.

im. výb. zpr. t. 4482 (im. Š. Daruly).

253, 1. IV. 1924; 245. IX.

im. výb. zpr. t. 4486 (im. H. Tausika).

253, 1. IV. 1924; 246. IX.

im. výb. zpr. t. 4487 (im. H. Tausika).

253, 1. IV. 1924; 246. IX.

im. výb. zpr. t. 4488 (im. Š. Daruly).

255, 3. IV. 1924; 267. IX.

im. výb. zpr. t. 4509 (im. K. Svetlika).

256, 4. IV. 1924; 287. IX.

im. výb. zpr. t. 4511 (im. K. Svetlika).

25, 4. IV. 1924; 288. IX.

im. výb. zpr. t. 4514 (im. H. Tausika).

256, 4. IV. 1924; 289. IX.

im. výb. zpr. t. 4527 (im. H. Tausika).

259, 9. IV. 1924; 463, 464. IX.

im. výb. zpr. t. 4537 (im. K. Svetlika).

269, 5. VI. 1924; 833. IX.

im. výb. zpr. t. 4539 (im. H. Tausika).

269, 5. VI. 1924; 833. IX.

im. výb. zpr. t. 4540 (im. H. Tausika).

269, 5. VI. 1924; 834. IX.

im. výb. zpr. t. 4541 (im. H. Tausika).

269, 5. VI. 1924; 834. IX.

im. výb. zpr. t. 4560 (im. K. Svetlika).

269, 5. VI. 1924; 835. IX.

im. výb. zpr. t. 4561 (im. H. Tausika).

270, 6. VI. 1924; 850. IX.

im. výb. zpr. t. 4590 (im. H. Tausika).

272, 12. VI. 1924; 912. IX.

im. výb. zpr. t. 4591 (im. H. Tausika).

272, 12. VI. 1924; 912. IX.

im. výb. zpr. t. 4649 (im. R. Kunsta).

73, 13. VI. 1924; 952. IX.

im. výb. zpr. t. 4650 (im. H. Tausika).

273, 13. VI. 1924; 953. IX.

im. výb. zpr. t. 4651 (im. H. Tausika).

273, 13. VI. 1924; 953. IX.

im. výb. zpr. t. 4652 (im. Št. Daruly).

273, 13. VI. 1924; 954. IX.

im. výb. zpr. t. 4685 (im. K. Svetlika).

280, 26. VI. 1924; 1142. IX.

im. výb. zpr. t. 4630 (im. Fr. Matznera).

280, 26. VI. 1924; 1143. IX.

im. výb. zpr. t. 4950 (im. J. Černého [A]).

321, 29. I. 1925; 1089. X.

im. výb. zpr. t. 4769 (im. dr. Brunara).

328, 12. III. 1925; 1308. X.

im. výb. zpr. t. 4988 (im. dr. Schollicha).

330, 16. III. 1925; 1328. X.

im. výb. zpr. t. 4853 (im. dr. Jabloniczkého).

340, 1. IV. 1925; 52. XI.

im. výb. zpr. t. 4879 (im. dr. Körmendy-Ékese).

341, 2. IV. 1925; 96. XI.

im. výb. zpr. t. 4947 (im. J. Knirsche).

341, 2. IV. 1925; 96. XI.

im. výb. zpr. t. 5140 (im. Fl. Tománka).

348, 23. VI. 1925; 319. XI.

im. výb. zpr. t. 4999 (im. dr. Körmendy-Ékese).

349, 23, VI. 1925; 329. XI.

im. výb. zpr. t. 5105 (im. J. Bubníka).

351, 1. VII. 1925; 374. XI.

im. výb. zpr. t. 5100 (im. dr. Lelleye).

351, 1. VII. 1925; 374. XI.

im. výb. zpr. t. 5099 (im. Ferd. Bendy).

376, 13. X. 1922; 1505. XI.

im. výb. zpr. t. 5366 (im. inž. Kalliny).

377, 14. X. 1925; 1532. XI.

im. výb. zpr. t. 5367 (im. dr. Hanreicha).

377, 14. X. 1925; 1533. XI.

im. výb. zpr. t. 5368 (im. dr. Labaje).

377, 14. X. 1925; 1533. XI.

im. výb. zpr. t. 5369 (im. dr. Hanreicha).

377, 14. X. 1925; 1533. XI.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1920 (zpr. t. 1191).

42, 14. I. 1921; 1661. II.

o změně finanč. zákona ze 17. XII. 1920, č. 682 Sb. z. a n. a o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 3373).

124, 24. I. 1922; 2362. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.).

173, 24. XI. 1922; 1061. VI.

o zákonu na ochranu republiky a o státním soudě (zpr. t. 4021 a 4022).

194, 6. III. 1923; 2368. VI.

o zpr. im. výb. t. 4849 (im. I. Mondoka),

v níž protestuje proti souzení posl. H. Tausika v případech, v nichž posl. sněmovnou ke stíhání vydán nebyl.

328, 12. III. 1925; 1309. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

371, 6. X. 1925; 1262. XI.

Prohlášení:

jménem klubu Kn, jímž protestuje proti zamýšlené popravě komunisty Rákosiho.

378, 15. X. 1925; 1553. XI.

Interpelace:

o persekuci dělnictva na Moravě,

t. 1235. 46, 25. I. 1921; 1820. II.

odpov. t. 2066. 67, 19. V. 1921; 111. III.

o brutálním nakládání s politickými vězni,

t. 1684. 60, 8. III. 1921; 2465. II.

odpov. t. 2543. 72, 14. VII. 1921; 486. III.

o nelidském týrání zatčených horníků v Oslavanech,

t. 1685. 62, 10. III. 1921; 2486. II.

odpov. t. 2054. 67, 19. V. 1921; 110. III.

o katastrofě na dole "Kukla" v Oslavanech,

t. 2167. 68, 31. V. 1921; 138. III.

odpov. t. 3058. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

že se nedodržuje zákon o sestavování stálých voličských seznamů v Morav. Ostravě,

t. 2616. 75, 22. VII. 1921; 687. III.

odpov. t. 3067. 87, 19. X. 1921; 42. IV.

o konfiskaci v krajinském čas. "Pravda" dne 16. září 1921,

t. 3201/III. 107, 15. XII. 1921; 1513. IV.

odpov. t. 3430/XI. 130, 28. I. 1922; 10. V.

o konfiskační praxi v Brně,

t. 3917/I. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

odpov. t. 4045/III. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

o konfiskaci časopisu "Šlehy" v Brně,

t. 4076/V. 206, 3. V. 1923; 286. VII.

odpov. t. 4134/IX. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

o konfiskační praxi a persekuci komunistické mládeže v Brně,

t. 4157/VII. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4247/XI. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

o konfiskaci časopisu "Pravda" v Brně,

t. 4178/VII. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4243/XX. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

Dotazy:

o persekuci sociál. demokrat. hnutí (levice) v okresu vyškovském (Morava).

17, 5. XI. 1920; 172. II.

odpov. 40, 11. I. 1921; 1571. II.

o snaze zakrýti násilnosti, spáchané četníky na zatčených v Oslavanech.

65, 16. III. 1921; 2841. II.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

o konfiskační praxi v Brně.

160, 25. X. 1922; 55. VI.

odpov. 176, 5. XII. 1922; 1456. VI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Vyškově (přestupek § 2 a 19 zák. z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

3, 2. VI. 1920; 33. I.

zemsk. tr. s. v Brně (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil článkem "Proč jsem revolucionářem" v časopise "Pravda" z 10. května 1923, č. 19, roč. 1.)

215, 27. VI. 1923; 530. VII.

řízení zast. 219, 30. X. 1923; 22. VIII.

Volán k pořádku:

19, 6. III. 1923; 2368. VI.ISP (příhlásit)