Josefa Rosolová

Narozena: v roce 1882

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ROSOLOVÁ Josefa

XI. voleb. kraj

ND

Nastoupila za Stránského Jaroslava dr., jenž se vzdal mandátu.

Volba verifikována 86, 18. X. 1921; 3. IV.

Slib vykonala 67, 19. V. 1921; 51. III.

Byla členem výb. kult. a ústav. práv

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zák. o zřizování fakult neb oddělení na vysokých školách (zpr. t. 3206) k § 1.

102, 2. XII. 1921; 1344. IV.

Resoluce:

k státnímu rozpočtu pro rok 1924, kapit. VI. (zpr. t. 4300), týkající se převzetí některých finančních úkonů, zatěžujících zemské rozpočty, státem.

235, 29. XI. 1923; 1070. VIII.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 4376 (organisace odborných skol pro ženská povolání a právní poměry učitelstva těchto škol v R. Č.).

246, 20. XII. 1923; 1762, 1772. VIII.

Řeč v rozpravě:

o úpravě vyučování v naukách obchodních (zpr. t. 3349).

122, 19. I. 1922; 2207. IV.

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373).

124, 24. I. 1922; 2412. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.).

173, 24. XI. 1922; 1050. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. kult.).

305, 25. XI. 1924; 551. X.

o ochraně nájemníků (zpr. t. 5113).

334, 20. III. 1925; 1440. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. fin. a kult.).

369, 2. X. 1925; 1073. XI.ISP (příhlásit)