Josef Oktávec

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1947

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

OKTÁVEC Josef

XVIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - doprav. - kuly - rozp. - vyšetřov. - zásob. a živnost.

Návrhy:

na rozšíření zákona ze dne 20. II. 1919, č. 111 Sb. z. a n., kterým se rozšiřuje platnost § 303 tr. z. na Slovensko, t. 697.

21, 12. XI. 1920; 313. II.

Resoluce:

k osnově zák. o úpravě užívání některých pastvin na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (zpr. t. 4552), týkající se vydání zákona o úpravě nájemných poměrů na půdě.

264, 16. IV. 1924; 703. IX.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1154. II.

o stát., rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

98, 24. XI. 1921; 1033. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. škol.).

235, 29. XI. 1923; 1045. VIII.

Interpelace:

naléhavá, ohledně provedení zákona z 29. října 1919, č. 608, o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických a zákona ze 17. prosince 1919, č. 3 Sb., o zvýšení odpočivných požitků státních zaměstnanců,

t. 2603. 74, 19. VII. 1921; 647. III.

odpov. t. 3221/XV. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

ohledně převzetí a definitivního jmenování obecních a okresních notářů na Slovensku,

t. 1257. 43, 18. I. 1921; 1760. II.

odpov. t. 2076. 67, 19. V. 1921; 111. III.

ve věci Ľudové banky v Ružomberku,

t. 4157/I. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 5134/IV. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

Žádost ve věcech imunity:

hl. st. zast. v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem contra župan Schnabl)

185, 6. II. 1923; 2115. VI.

zpr. t. 4132; zprav. J. Koudelka;

nevydán 211, 12. V. 1923; 386. VII.

soud. stol. v Užhorodě (přečin utrhání a urážky na cti podle §§ 1, 2, 3, bod 1 a § 4 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil článkem uveřejněným v časopise "Ruszinszkoi Népszava" proti dr. Šimonovi)

265, 27. V. 1924; 740. IX.

zpr. t. 4744; zprav. J. Konečný;

nevydán 326, 10. III. 1925; 1282. X.

soud. stol. v Užhorodě (přečin utrhání na cti podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. Šimon)

294, 30. X. 1924; 31. X.

zpr. t. 4957; zprav. K. Moudrý;

nevydán 356, 9. VII. 1925; 481. X.ISP (příhlásit)