Ing. Jaromír Nečas

Narozen: v roce 1888
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NEČAS Jaromír, inž.

XXIII. voleb. kraj

ČSD

Osvědč. posl. vydáno 254, 3. IV. 1924; 252. IX.

Volba verifikována 320, 29. I. 1924; 1066. X.

Slib vykonal 258, 8. IV. 1924; 340. IX.

Byl členem výb. doprav. - rozp. - ústav. práv. a zeměd.

Zpravodajem:

ústav. práv. výb. zpr. t. 4765 (změna zákonného čl. I/1911 o civilním řízení soudním).

280, 26. VI. 1924; 1120, 1125, 1152. IX.

Řeč v rozpravě:

o naléh. interp. t. 4818, 4820, 4809 a 4821, podaných ve věci vzestupu drahoty; připojuje vysvětlivky o krveprolití ve Svaljavě na Podkarp. Rusi.

282, 4. IX. 1924; 1235. IX.

o prohlášeních min. financí inž. Bečky (rozpočet na rok 1925) a min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský).

296, 31. X. 1924; 129. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

307, 27. XI. 1924; 763. X.

Prohlášení:

učiněné jménem klubu ČSD o poměrech a požadavcích lidu na Podkarpat. Rusi u příležitosti projednávání zákona o úpravě promlčecí lhůty v imunitních záležitostech členů N. S. (zpr. t. 4546).

259, 9. IV. 1924; 435. IX.

jménem klubu ČSD o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329).

368, 1. X. 1925; 871. XI.

Dotazy:

o zkracování četnických výkonných gážistů jednostranným výkladem předpisů a norem ministerstva vnitra, prostými rozkazy správních velitelů.

365, 29. IX. 1925; 650. XI.

ve věci nespravedlivého zatěžování četnických gážistů vydáními na kasárenský úklid, potřeby atd.

365, 29. IX. 1925; 650. XI.

ve věci zkrácení strážmistra četnického v. v. Josefa Kloidy na vyrovnávacím přídavku podle § 11 zákona 286/24.

365, 29. IX. 1925; 650. XI.

ve věci hospodaření se státními lesy na Podkarpatské Rusi.

375, 13. X. 1925; 1447. XI.

o zkracování četnických vrchních strážmistrů v jejich zákonitém právu, hlavně právu spolčovacím.

379, 16. X. 1925; 1608. XI.ISP (příhlásit)