Vítězslav Mikulíček

Narozen: v roce 1882
Zemřel: v roce 1962

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MIKULÍČEK Vítězslav

XIII. voleb. kraj

ČSD K

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

na poskytnutí náhrady obcím Lunkovu, Hobšovicům, Skurám a jiným v okresích slánském a velvarském za škody utrpěné živelní pohromou, t. 4638.

269, 5. VI. 1924; 818. IX.

na změnu a doplnění zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 213 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů, t. 4740.

276, 24. VI. 1924; 1014. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o drobných zemědělských pachtech (zpr. t. 2779), týkající se § 13.

83, 5. VIII. 1921; 1066. III.

13 pozměňov. návrhů k osnově zákona o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (zpr. t. 3766) k §§ 1, 4, 14, 18, 21, 41, 42, 43, 50, 59, 61 a 73.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1615. V.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o změně zákona o obnově drobných zemědělských pachtů (zpr. t. 4884) k čl. I a II.

293, 25. IX. 1924; 2179. IX.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o státní pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod v budoucnosti (zpr. t. 5333) k §§ 1, 3 a 6.

374, 12. X. 1925; 1434-5. XI.

aby na pořad 280. schůze zařazeno bylo projednávání vlastního návrhu t. 4740 (změna a doplnění zákona o obnově drobných zemědělských pachtů).

279, 25. VI. 1924; 1093. IX.

Řeč v rozpravě:

o omezování práva stěhovacího, t. 1441.

52, 8. II. 1921; 2127. II.

o vyřízení návrhů ve věci drobných zemědělských pachtů (zpr. t. 2779).

83, 5. VIII. 1921; 1065. III.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

98, 24. XI. 1921; 1058. IV.

o obnově prozatímního vnuceného pachtu (zpr. t. 3742).

156, 26. VI. 1922; 1475. V.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (zpr. t. 3766).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1612. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1198. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

236, 30. XI. 1923; 1110. VIII.

o vlastní imunit. záležitosti (zpr. t. 4430).

249, 20. III. 1924; 135. IX.

o naléh. interp. t. 4818, 4820, 4809 a 4821, podaných ve věci vzestupu drahoty.

282, 4. IX. 1924; 1208. IX.

o změně zákona o obnově drobných zemědělských pachtů (zpr. t. 4884).

293, 25. IX. 1924; 2180. IX.

o zvýšení ročního příspěvku státnímu melioračnímu fondu (zpr. t. 5206).

355, 9. VII. 1925; 444. XI.

stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

371, 6. X. 1925; 1286. XI.

stát. pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k odstranění škod v budoucnosti (zpr. t. 5333).

374, 12. X. 1925; 1414. XI.

Interpelace:

naléhavá, o zastřelení 14letého hocha Josefa Piatkovského v Heřmanicích ve Slezsku,

t. 4239. 220, 30. X. 1923; 35. VIII.

odpov. t. 4267/I. 222, 5. XI. 1923; 92. VIII.

naléhavá, o lihové aféře předsedy senátu Národního shromáždění Karla Práška,

t. 4318. 231, 26. XI. 1923; 631. VIII.

naléhavá, o nevyúčtování fondu pro umělá hnojiva,

t. 4772. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

odpov. t. 5042/XIV. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

naléhavá, v záležitosti prudkého vzestupu drahoty,

t. 4820. 282, 4. IX. 1924; 1247. IX.

zodpověděna prohlášením ministra zásobování dr. Franke.

282, 4. IX. 1924; 1191. IX.

samovolném usnesení všech pánů ministrů bez vědomí a vůle sněmovny, aby se jim vyplácel plat ministerský a úřednický, t. 1686.

60, 8. III. 1921; 2465. II.

odpov. t. 2036. 67, 19. V. 1921; 110. III.

otravování řeky Dřevnice koželužskými továrnami,

t. 2514. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 3028. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

potřebě účinnější ochrany zemědělských a lesních kultur,

t. 3190/II. 104, 6. XII. 1921; 1392. IV.

že v továrně na obuv fy Baťa ve Zlíně je soustavně porušován zákon o 8hodinné době pracovní,

t. 4748/XI. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4904/II. 301, 19. XI. 1924; 372. X.

o nedostatečných čekárnách nádražních ve stanicích Otrokovice, Malenovice, Luky, Zlín, Přítluky a Želechovice na trati Otrokovice-Vizovice,

t. 4885/V. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5035/XXI. 320, 29. I. 1925; 1074. X.

o četnickém teroru při stávce na stavbě dráhy Vevelí-Myjava,

t. 4990/X. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

odpov. t. 5168/XII. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

o konfiskaci časopisu "Zemědělec" v Praze,

t. 5032/VI. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

odpov. t. 5056/X. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

o zneužití úřední moci dr. Jílkem, úředníkem okresní politické správy v Uh. Brodě, na veřejné schůzi lidu v Nezdenicích dne 29. března 1925,

t. 5133/VI. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

odpov. t. 5209/VII. 361, 18. IX. 1925; 563. XI.

Dotazy:

stran dodávky uhlí pro kováře a podkováře okresu napajedlského na Moravě k nutným řemeslným pracím.

17, 5. XI. 1920; 133. II.

odpov. 37, 18. XII. 1920; 1529. II.

proč se odmítá vyplácení podpor v nezaměstnanosti v okrese Uh. Hradiště.

168, 16. XI. 1922; 448. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

pilný, předsedovi posl. sněmovny v záležitosti návrhu na změnu a doplnění zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 313 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 213 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů.

281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

(dotaz vzat zpět 285, 12. IX. 1924; 1379. IX.)

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Napajedlích (zločin podle §§ 5, 83 trest. zák. a 5, 171, 174 II a, 175 II a trest. zák.)

58, 1. III. 1921; 2389. II.

zpr. t. 4430; zprav. dr. Dérer;

vydán: 249, 20. III. 1924; 234-8. IX.

okr. s. v Napajedlích (zločin veřejného násilí v trestní věci V. Švendy a spol.)

139, 23. V. 1922; 420. V.

kraj. s. v Uh. Hradišti (zločin těžkého ublížení na těle podle § 152 tr. z.)

139, 23. V. 1922; 421. V.

zpr. t. 4451; zprav. D. Nejezchleb;

vydán: 250, 26. III. 1924; 173-4. IX.

okr. s. v Napajedlích (zločin účastenství na krádeži ve smyslu §§ 185 a 186 tr. z.)

zpr. t. 4388; zprav. J. Rouček;

vydán: 248, 18. III. 1924; 107-8. IX.

kraj. s. v Uh. Hradišti (zločin těžkého ublížení na těle podle § 152 tr. z., jehož se dopustil na J. Mendřecovi ze Zlína)

250, 26. III. 1924; 154. IX.

zpr. t. 4564; zprav. J. Špaček;

vydán: 270, 6. VI. 1924; 850-1. IX.

okr. s. ve Zlíně (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 487 tr. z. ca Hřebíček, Šafář a Čmelák)

359, 13. VII. 1925; 523. XI.

kraj. s. v Uh. Hradišti (přestupek rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 487, 488 tr. z. a čl. V zák. ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. ex 1863, jichž se dopustil řečí dne 20. dubna 1925 v Hodoníně)

361, 18. IX. 1925; 567. XI.

zpr. t. 5402; zprav. J. Valášek;

nevydán 379, 16. X. 1925; 1605. XI.

Volán k pořádku:

58, 1. III. 1921; 2392. II.

194, 6. III. 1923; 2361-2. VI.

236, 30. XI. 1923; 1115. VIII.

317, 18. XII. 1924; 1003. X.

322, 11. II. 1925; 1097. X.

344, 3. VI. 1925; 137. XI.

355, 9. VII. 1925; 460. XI.

371, 6. X. 1925; 1288, 1290. XI.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na dobu 8 schůzí.

194, 6. III. 1923; 2362, 2363. VI.

na dobu 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc březen.

322, 11. II. 1925; 1097-8. X.ISP (příhlásit)