JUDr. Wilhelm Medinger

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MEDINGER Wilhelm, dr.

VI. voleb. kraj

NN mk Nbf

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem kom. pro dáv. z maj. a výb. socialisač.

Vystoupil z klubu NN

185, 6. II. 1923; 2103. VI.

Utvořil s posl. Al. Stenzlem "Klub der fraktionslosen deutschen Abgeordneten".

41, 12. XII. 1923; 1335. VIII.

Návrhy:

na doplnění zákona ze dne 28. IV. 1922, č. 144 Sb. z. a n., o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23, t. 3970.

185, 6. II. 1923; 2114. VI.

doplňov. návrh k osnově zákona o zřízení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 113), týkající se zařazení nového paragrafu 4 a).

8, 16. VI. 1920; 371. I.

Resoluce:

k osnově zák. o zřízení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 113), týkající se § 3.

8, 16. VI. 1920; 371. I.

2 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se pozemkové reformy.

28, 1. XII. 1920; 804. II.

2 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. IX. a XIII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1281, 1289. IV.

k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3306), týkající se podávání zpráv o stavebním ruchu vládou sněmovně.

112, 19. XII. 1921; 1759. IV.

Řeč v rozpravě:

o zřízení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 113.)

8, 16. VI. 1920; 371. I. (něm. 382)

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. fin.).

28, 1. XII. 1920; 773. II. (něm. 878)

o zabírání budov pro účely veřejné (zpr. t. 2098).

74, 19. VII. 1921; 592. III. (něm. 659).

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.).

98, 24. XI. 1921; 1029. IV. (něm. 1104)

o úvěru k úhradě nákladů spojených s rozšířením pracovního programu státního pozemkového úřadu na rok 1922 (zpr. t. 3270).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1579. IV. (něm. 1648)

o úmluvě uzavřené v Praze dne 10. III. 1921 mezi R. Č. a republ. Rakouskou o vedení hranic a některých souvislých otázkách (zpr. t. 3293).

118, 10. I. 1922; 1989. IV. (něm. 2002)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.).

173, 24. XI. 1922; 1073. VI. (něm. 1139)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod. a soc. pol.).

175, 29. XI. 1922; 1328. VI. (něm. 1435)

o stát. rozpočtu na r. 1924 (zpr. t. 4300).

229, 22. XI. 1923; 412. VIII. (něm. 461)

o témž předmětu ve skupině hospodářské.

234, 29. XI. 1923; 933. VIII. (něm. 990)

poznámka za rozpravy o úlevě na všeobecné dani výdělkové na r. 1923 (zpr. t. 4159).

214, 15. V. 1923; 504. VII. (něm. 511)

Interpelace:

o přebytečném vydržování služebních automobilů,

t. 295. 13, 10. VII. 1920; 710. I.

odpov. t. 851. 27, 30. XI. 1920; 604. II.

o jmenování členů stálé komise k určování obchodních hodnot pro zahraniční statistiku,

t. 911. 30, 2. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1386. 50, 3. II. 1921; 1055. II.

o opčním právu na čsl. stát. občanství,

t. 927. 30, 3. XII. 1920; 1043. II.

odpov. t. 1580. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

o přibrání něm. hlav. svazu prům. k spolupráci na hospodář. otázkách,

t. 949. 32, 14. XII. 1920; 1274. II.

odpov. t. 2954. 86, 18. X. 1921; 18. IX.

o poskytnutí subvence k vodním pracím při potoku Stolpichu,

t. 1164. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

odpov. t. 2016. 67, 19. V. 1921; 109. III.

aby byl doplněn zákon ze 17. XII. 1919 o vyvlastnění hospodářských pozemků k účelům stavebním,

t. 1176. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

odpov. t. 2193. 68, 31. V. 1921; 140. III.

o smlouvách s Rakouskem, aby se zabránilo dvojitému zdanění,

t. 1912. 66, 31. III. 1921; 11. III.

odpov. t. 2202. 68, 31. V. 1921; 140. III.

že stát samovolně určuje hlavní sídlo průmyslových podniků,

t. 1955. 67, 19. V. 1921; 106. III.

odpov. t. 2315. 69, 24. VI. 1921; 188. III.

aby co nejrychleji byla uzavřena obchodní smlouva s Rakouskem,

t. 1956. 67, 19. V. 1921; 106. III.

odpov. t. 3012. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

o působnosti pozemkového výboru, zvoleného býv. kusou sněmovnou,

t. 2230. 69, 24. VI. 1921; 185. III.

obnovena t. 3781/X. 159, 24. X. 1922; 40. VI.

odpov. t. 3953/XVIII. 185, 6. II. 1923; 2113. VI.

o svévolném odepření státního občanství,

t. 2392. 69, 24. VI. 1921; 240. III.

odpov. t. 2993. 86, 18. X. 1921; 20. IV.

o dělitelnosti velkých statků,

t. 2483. 71, 12. VII. 1921; 339. III.

odpov. t. 3159/XXXIV. 91, 16. XI. 1921; 255. IV.

že v okolí Praděda povodeň zničila průmyslové závody,

t. 3087. 87, 19. X. 1921; 100. IV.

odpov. t. 3430/XVI. 130, 28. III. 1922; 10. V.

aby se držitelům titrů předválečných dluhů dostalo odškodnění za opožděné vyplácení úroků,

t. 4636/XIV. 273. 13. VI. 1924; 955. IX.

odpov. t. 4902/VI. 297, 11. XI. 1924; 182. X.

o převzetí zajištěných předválečných dluhů Českosl. republikou,

t. 4636/XV. 273, 13. VI. 1924; 955. IX.

odpov. t. 4902/VII. 297, 11. XI. 1924; 182. X.

o převzetí některých titrů rakouského nezajištěného předválečného dluhu Čsl. republikou,

t. 4636/XVI. 273, 13. VI. 1924; 955. IX.

odpov. t. 4891/XII. 294, 30. X. 1924; 7. X.

že se. vojenským pensistům, kteří musí žíti v cizině, dluhují zaopatřovací požitky a že tyto požitky naprosto nepostačují,

t. 5338/III. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Želez. Brodě (přestupek spáchaný neopráv. užíváním titulu šlechtického)

69, 24. VI. 1921; 193. III.

žád. odvolána 139, 23. V. 1922; 422. V.

kraj. s. v. Ml. Boleslavi (přečin § 7 zákona o lichvě)

191, 23. II. 1923; 2193. VI.

řízení zast. 247, 6. III. 1924; 74. IX.ISP (příhlásit)