František Mašek

Narozen: v roce 1862

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MAŠEK František

I. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. rozp. - ústav. práv. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

na zušlechtění chovu hovězího a vepřového dobytka, t. 1307.

46, 25. I. 1921; 1822. II.

v záležitosti živelní pohromy, kterou byla obec Střemy, okres Mělník, postižena, t. 2709.

76, 27. VII. 1921; 729. III.

v záležitosti živelní pohromy způsobené zimním a jarním odchodem ledů na řekách Lužnici a Otavě, smetením vodních jezů, t. 3571.

142, 30. V. 1922; 687. V.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1115. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

369, 2. X. 1925; 1075. XI.

Interpelace:

stran vázaného hospodářství zemědělskými produkty a ve věci zásobování obyvatelstva,

t. 73. 7, 15. VI. 1920; 332. I.

odpov. t. 558. 14, 26. X. 1920; 12. II.

ve věci prodeje ovoce za stanovené ceny na stromech,

t. 74. 7, 15. VI. 1920; 332. I.

odpov. t. 467. 14, 26. X. 1920; 28. II.

ve věci stanovení maximálních cen na hovězí dobytek a o dohledu zdravotním,

t. 311. 14, 26. X. 1920; 21. II.

odpov. t. 1544. 55, 16. II. 1921; 2226. II.

ve věci ošacení zemědělského dělnictva,

t. 306. 14, 26. X. 1920; 21. II.

odpov. t. 549. 14, 26. X. 1920; 12. II.

v záležitosti zrušení vývozního poplatku za jetelová semena,

t. 1481. 54, 14. II. 1921; 2187. II.

odpov. t. 2676. 76, 27. VII. 1921; 729. III.

o uvolnění obchodu uhlím,

t. 1503. 54, 14. II. 1921; 2188. II.

odpov. t. 2433. 71, 12. VII. 1921; 341. III.

o zvýšení remunerace za vyučovací hodiny na hospodářských školách lidových,

t. 3201/IX. 107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

odpov. t. 3430/XXXII. 130, 28. III. 1922; 11. V.

o nedostatečné výživě mobilisovaných vojínů a o nedostatku bytů pro aktivní důstojníky v exponovaných posádkách,

t. 3201/XVIII. 107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

Dotazy:

o nevyhovujících úředních místnostech a nedostatečné výkonnosti služebního personálu v ministerstvu zemědělství.

101, 29. XI. 1921; 1319. IV.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. z., trestný podle § 493 tr. z., ca inž. Bachrach)

361, 18. IX. 1925; 567. XI.ISP (příhlásit)