Vincenz Mark

Narozen: v roce 1871

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MARK Vinzenz

VII. voleb. kraj

NL

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - kom. pro dáv. z maj. - práv. - zdrav. a živnost.

Vzdal se posl. mandátu 3. VII. 1925.

353, 8. VII. 1925; 410. XI.

Za něho nastoupil Rustler Michael.

Návrhy:

jímž se dovoluje užívati k ukládání jistin nadačních, sirotčích a jiných dílčích dlužních úpisů, vydaných městem Opavou v úhrnné hodnotě 25,000.000 Kč, t. 3535.

139, 23. V. 1922; 415. V.

na změnu některých ustanovení o přednostním právu knihovním přímých daní, t. 4067.

199, 10. IV. 1923; 20. VII.

doplňov. návrh k osnově zákona o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350) k § 2.

241, 12. XII. 1923; 1383. VIII.

Resoluce:

3 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se obecních financí, úředníků fin. správ a kontroly stát. dluhů.

28, 1. XII. 1920; 814. II.

k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XIII., oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1290. IV.

6 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1924, kapit. VII., VIII. a IX. (zpr. t. 4300), týkajících se kontroly stát. dluhu, staropensistů, nemocenského pojištění stát. zaměstnanců, propočítání služební doby vojenských čekatelů, přídavků na děti stát. zaměstnanců narozené po 31. prosinci 1922 a úpravy platů "akademikům".

235, 29. XI. 1923; 1070-71. VIII.

8 resol. k témuž předmětu, týkajících se subvence pro hudební školu v Přísečnici, zrušení dávky z vína v lahvích, vypracování nových předpisů pro vybírání daní, zrušení válečných přirážek k daním, snížení poštovních a železničních sazeb a provádění nouzových prací.

236, 30. XI. 1923; 1252-3, 1155-7, 1159. VIII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. fin.)

28, 1. XII. 1920; 787. II. (něm. 889)

o naléh. interp. ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

192, 27. II. 1923; 2244. VI. (něm. 2278)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. fin.)

231, 26. XI. 1923; 629. VIII. (něm. 656)

o zřízení Všeobecného fondu peněžních ústavů, o povinnosti bankéřů při úschově cenných papírů a o vkladních knížkách (zpr. t. 4829, 4830 a 4837).

290, 23. IX. 1924; 1919. IX. (něm. 1998)

Interpelace:

o zabavení časopisu "Egerland" a "Marienbad-Tepler Bezirksblatt",

t. 3690/XI. 158, 27. a 28. VI. 1922; 1517. V.

odpov. t. 3790/V. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

o zamýšleném snížení požitků státních zaměstnanců,

t. 3690/XII. 158, 27. a 28. VI. 1922; 1517. V.

odpov. t. 3790/XI. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

o událostech v Chebu dne 22. října 1922,

t. 3816/VII. 167, 14. XI. 1922; 399. VI.

o neodůvodněném zabavení čísla 122 ze dne 24. října 1922 periodických časopisů "Egerland" či "Marienbad-Tepler Bezirksblatt",

t. 4041/XVI. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4173/IV. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

o snížení daní, železničních nákladních sazeb a jiných dávek z uhlí,

t. 4044/XIII. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4550/XV. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

že železniční průvodčí zneužívají své úřední činnosti,

t. 4044/XVII. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4231/XVIII. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

o zákazu užívání místopisného označení "Egerland",

t. 4385/VII. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 5035/II. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

aby předpisy na ochranu stavební živnosti byly prováděny přesně,

t. 4385/X. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4500/XXI. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

Dotazy:

o zvláštních právech Chebska a města Chebu.

27, 30. XI. 1920; 602. II.

o zřízení zastávky "Trebendorf" na místní dráze Tršnice-Schönbach.

91, 16. XI. 1921; 252. IV.

o cvičeních ručními granáty a o náhradě oběti úrazu při takových cvičeních.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

o zavedení úplného nedělního klidu v chebských obchodech podle § 75 článek IX živn. řádu.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 114. XI.

že se nedodává pošta obyvatelům osady "Na Dole" u nádraží Nový Kostel-Brenndorf (okres vildštejnský).

297, 11. XI. 1924; 181. X.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Chebu (soukromá žaloba pro urážku na cti)

11, 8. VII. 1920; 575. I.

řízení zast. 13, 10. VII. 1920; 7122. I.

kraj. s. v Chebu (zločin podle §§ 5, 101 tr. z.)

159, 24. X. 1922; 8. VI.

řízení zast. 198, 23. III. 1923; 10. VII.ISP (příhlásit)