Jakub Mach

Narozen: v roce 1880

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MACH Jakub

VIII. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - imunit. - rozp. - socialisač. - ústav. práv. - zdrav. zeměd. a živnost.

Návrhy:

ve věci živelní pohromy na Domažlicku, t. 106.

7, 15. VI. 1920; 343. I.

pozměňov. návrh k. osnově zák. o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169) k §§ 1, 2 a 4.

121, 17. I. 1922; 2152. IV.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 2562 (im. J. Hrizbyla)

76, 27. VII. 1921; 769. III.

im. výb. zpr. t. 2563 (im. J. Pastyříka)

76, 27. VII. 1921; 770. III.

im. výb. zpr. t. 4025 (im. J. Fischera)

197, 9. III. 1923; 2493. VI.

im. výb. zpr. t. 4107 (im. dr. Kubíčka)

205, 27. IV. 1923; 270. VII.

im. výb. zpr. t. 4104 (im. J. Dubického)

205, 27. IV. 1923; 276. VII.

im. výb. zpr. t. 4105 (im. J. Dubického)

205, 27. IV. 1923; 277. VII.

im. výb. zpr. t. 4106 (im. J. Dubického)

205, 27. IV. 1923; 277. VII.

im. výb. zpr. t. 4150 (im. V. Brodeckého)

213, 14. V. 1923; 461. VII.

im. výb. zpr. t. 4429 (im. dr. Vanoviče)

249, 20. III. 1924; 134. IX.

im. výb. zpr. t. 4512 (im. J. Najmana)

256, 4. IV. 1924; 288. IX.

im. výb. zpr. t. 4577 (im. A. Kubála)

272, 12. VI. 1924; 908. IX.

im. výb. zpr. t. 4578 (im. Fr. Pittingera)

272, 12. VI. 1924; 908. IX.

im. výb. zpr. t. 4658 (im. dr. Schollicha)

274, 17. VI. 1924; 983. IX.

im. výb. zpr. t. 4659 (im. dr. Schollicha)

275, 18. VI. 1924; 1004. IX.

im. výb. zpr. t. 4661 (im. dr. Schollicha)

280, 26. VI. 1924; 1126, 1138. IX.

im. výb. zpr. t. 4629 (im. dr. Korlátha)

280, 26. VI. 1924; 1142. IX.

im. výb. zpr. t. 4699 (im. inž. Kalliny)

314, 15. XII. 1924; 911. X.

im. výb. zpr. t. 4701 (im. dr. Brunara)

315, 16. XII. 1924; 923. X.

im. výb. zpr. t. 4763 (im. dr. Schollicha)

315, 16. XII. 1924; 925. X.

im. výb. zpr. t. 4761 (im. Fr. Matznera)

327, 10. III. 1925; 1291. X.

im. výb. zpr. t. 4876 (im. H. Tausika)

341, 2. IV. 1925; 95. XI.

im. výb. zpr. t. 4951 (im. Fl. Tománka)

348, 23. VI. 1925; 318. XI.

im. výb. zpr. t. 5109 (im. I. Mondoka)

352, 2. VII. 1925; 394. XI.

im. výb. zpr. t. 4946 (im. dr. Földessyho)

352, 2. VII. 1925; 396. XI.

im. výb. zpr. t. 4759 (im. dr. Jurigy a Fl. Tománka)

355, 9. VII. 1925; 455, 464. XI.

im. výb. zpr. t. 5073 (im. J. Skaláka)

355, 9. VII. 1925; 470. XI.

im. výb. zpr. t. 5103 (im. V. Bartáka)

358, 10. VII. 1925; 512. XI.

im. výb. zpr. t. 5252 (im. J. Adámka)

358, 10. VII. 1925; 512. XI.

im. výb. zpr. t. 5024 (im. Fr. Toužila)

359, 13. VII. 1925; 528. XI.

im. výb. zpr. t. 5124 (im. J. Mondoka)

359, 13. VII. 1925; 528. XI.

im. výb. zpr. t. 5204 (im. dr. Gátiho)

359, 13. VII. 1925; 528. XI.

im. výb. zpr. t. 5138 (im. dr. Lodgmana)

359, 13. VII. 1925; 529. XI.

im. výb. zpr. t. 5172 (im. dr. Lehnerta)

359, 13. VII. 1925; 529. XI.

im. výb. zpr. t. 5264 (im. dr. Labaje)

362, 18. IX. 1925; 595. XI.

im. výb. zpr. t. 5248 (im. dr. Kubiše)

372, 7. X. 1925; 1356. XI.

im. výb. zpr. t. 5287 (im. dr. Mazance)

372, 7. X. 1925; 1357. XI.

im. výb. zpr. t. 5265 (im. A. Hlinky)

376, 13. X. 1925; 1506. XI.

im. výb. zpr. t. 5281 (im. dr. Schollicha)

376, 13. X. 1925; 1507. XI.

im. výb. zpr. t. 5120 (im. J. Blažka)

376, 13. X. 1925; 1508. XI.

im. výb. zpr. t. 5247 (im. A. Malé)

376, 13. X. 1925; 1508. XI.

im. výb. zpr. t. 5282 (im. J. Bečko)

376, 13. X. 1925; 1509. XI.

im. výb. zpr. t. 5373 (im. H. Tausika)

377, 14. X. 1925; 1534. XI.

im. výb. zpr. t. 5374 (im. H. Tausika)

377, 14. X. 1925; 1534. XI.

im. výb. zpr. t. 5375 (im. G. Borovszkého)

377, 14. X. 1925; 1535. XI.

im. výb. zpr. t. 5387 (im. J. Fischera)

377, 14. X. 1925; 1535. XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.)

99, 25. XI. 1921; 1218. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.)

307, 27. XI. 1924; 7228. X.

Interpelace:

jak vlekle se provádí zákon ze 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům,

t. 2765. 81, 4. VIII. 1921; 1004. III.

odpov. t. 3032. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

Dotazy:

o neoprávněném a neodůvodněném udělení koncese k provozování živnosti hostinské a výčepní Janu Pěknému v čp. 11 v Hodkově, okres Ledeč.

138, 6. IV. 1922; 298. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.ISP (příhlásit)