Jiří Krejčí

Narozen: v roce 1876

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KREJČÍ Jiří

XXI. voleb. kraj

ČSD K

Nastoupil za Vyparinu Jana, jehož náhradník Šebestyán Jan resignoval.

Volba verifikována 40, 11. I. 1921; 1570. II.

Slib vykonal 11, 8. VII. 1920; 569. I.

Přestal býti členem klubu K a stal se členem klubu Kn.

361, 18. IX. 1925; 558. XI.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení lhůty organisace řádných soudů I. a II. stolice pro obvody soudních tabulí v Bratislavě a Košicích (zpr. t. 3224).

105, 7. XII. 1921; 1450. IV.

o změně zákona o slučování a rozlučování obcí (zpr. t. 3927).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1930. VI.

o živnostenském zákonu pro Slovensko a Podkarpatskou Rus a o změně zákona o úpravě právních poměrů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci tamže (zpr. t. 4773 a 4834).

293, 25. IX. 1924; 2125. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

371, 6. X. 1925; 1296. XI.

Interpelace:

o hromadném propouštění zemědělského dělnictva, zvláště v župě zemplinské,

t. 779. 22, 17. XI. 1920; 353. II.

odpov. t. 1375. 50, 3. II. 1921; 2055. II.

o týrání chudiny župy zemplinské tamním četnictvem,

t. 1499. 54, 14. II. 1921; 2187. II.

odpov. t. 2417. 69, 24. VI. 1921; 242. III.

ohledně zanedbaného vyučování a opravy škol na Slovensku,

t. 3190/VI. 104, 6. XII. 1921; 1392. IV.

stran potlačování zákona shromažďovacího a spolčovacího v Podkarpatské Rusi,

t. 3442/V. 139, 23. V. 1922; 415. V.

Dotazy:

ohledně škol na Slovensku.

17, 5. XI. 1920; 133. II.

odpov. 40, 11. I. 1921; 1572. II.

o dělnických poměrech na Slovensku, zvláště v Třebišově, župa Zemplinská.

106, 9. XII. 1921; 1504. IV.

o nezaměstnanosti zemědělských dělníků na Slovensku.

124, 24. I. 1922; 2359. IV.

ohledně kulturního vzdělání. na Slovensku.

133, 31. III. 1922; 147. V.

odpov. 159, 4. X. 1922; 36. VI.

ohledně hromadného posílání zemědělských dělníků z cizích žup do župy zemplinské.

133, 31. III. 1922; 178. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

o nezaměstnanosti na Slovensku.

176, 5. XII. 1922; 1455. VI.

odpov. 208, 8. V. 1923; 305. VII.

o brutálním jednání četnictva na Slovensku.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 10. VIII.

o četnických násilnostech na Slovensku.

264, 16. IV. 1924; 651. IX.

odpov. 272, 12. VI. 1924; 866. IX.

Volán k pořádku:

59, 3. III. 1921; 2431. II.ISP (příhlásit)