Desider Kovačič

Narozen: v roce 1875

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOVAČIČ Desider

XV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. inic. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. - ústav. a živnost.

Vzdal se posl. mandátu 14. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 4. VI.

Za něho nastoupil Farbula Robert.

Interpelace:

o nedodržených slibech daných sněmovně ve věci novostavby Štefánikova čsl. stát. ref. reál. gymnasia v Novém Městě n. Váh. na Slovensku,

t. 3550/VI. 140, 26. V. 1922; 485 V.

odpov. t. 3800/I. 159, 24. X. 1922; 45. VI.

Dotazy:

stran novostavby stát. ref. reál. gymnasia v Nov. Městě n. Váh. na Slovensku.

22, 17. XI. 1920; 351. II.

odpov. 55, 16. II. 1921; 2226. II.ISP (příhlásit)