Tomáš Koutný

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1958

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOUTNÝ Tomáš

XIII. voleb. kraj

ČSD K

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. rozp. - soc. pol. - úsp. kom. - ústav. práv. - zahran. - zeměd. a živnost.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci malozemědělcům a domkářům z Moravského Slovácka, postiženým živelní pohromou, t. 4177.

215, 27. VI. 1923; 528. VII.

na poskytnutí okamžité podpory krajům postiženým živelními pohromami, jakož i prostředků k omezení dalších pohrom, t. 5179.

363, 22. IX. 1925; 610. XI.

22 pozměňov. návrhů k osnově zák. o nemoc. pojištění veřej. zaměstnanců (zpr. t. 5364) k §§ 1, 3, 5-8, 11, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30-32, 34, 36, 37 a 41.

378, 15. X. 1925; 1579-80. XI.

Resoluce:

3 resol. k osnově zák. o změně jedn. řádu poslan. sněm. (zpr. t. 3391), týkající se platů ministrů a presidenta R. Č. a revise železnič. volných lístků.

127, 26. I. 1922; 2626. IV.

Řeč v rozpravě:

o změně jednacího řádu poslanecké sněmovny (zpr. t. 3391).

127, 26. I. 1922; 2614. IV.

o nemoc. pojištění veřej. zaměstnanců (zpr. t. 5364).

378, 15. X. 1925; 1565. XI.

Interpelace:

naléhavá, o persekučním přeložení podúředníka tabákové továrny v Hodoníně Müllera na denunciaci agrárního poslaneckého klubu,

t. 4113. 205, 27. IV. 1923; 281. VII.

odpov. t. 4120. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

stran persekuce nekompromisního socialismu na Ostravsku,

t. 777. 23, 23. XI. 1920; 364. II.

odpov. t. 1418. 50, 3. II. 1921; 2055. II.

o rozpuštění obec. zastupitelstva v Hodoníně,

t. 1232. 43, 18. I. 1921; 1722. II.

o stálém konfiskování časopisu "Slovácko",

t. 1778. 64, 15. III. 1921; 2667. II.

odpov. t. 2419. 69, 24. VI. 1921; 242. III.

o pronásledování československých státních příslušníků v Jugoslavii,

t. 2796. 85, 6. VIII. 1921; 1287. III.

odpov. t. 3021. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

o konfiskační praxi,

t. 3351/XVII. 128, 27. I. 1922; 2714. IV.

o protizákonném jednání náměstka předsedy zemského výboru na Moravě prof. Drobného,

t. 4157/VI. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4333/XIII. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

o tyfové epidemii v Baťově továrně na obuv ve Zlíně,

t. 4885/II. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5035/XXIII. 320, 29. I. 1925; 1074. X.

Dotazy:

o podpoře v nezaměstnanosti pro skláře v Jaronovicích.

215, 27. VI. 1923; 521. VII.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

o protizákonném stavu správy obce Lužic u Hodonína.

294, 30. X. 1924; 3. X.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Uher. Hradišti (zločin podle § 58, lit. b), c) trest. zák.)

58, 1. III. 1921; 2389. II.

žád. obnovena 139, 23. V. 1922; 421. V.

kraj. s. v Uher. Hradišti (přestupek § 4 zák. ze dne 12. srpna 1921, č. 309 Sb. z. a n.)

185, 6. II. 1923; 2114. VI.

zpr. t. 4461; zprav. J. Rouček;

vydán: 250, 26. III. 1924; 174, 175. IX.

okr. s. ve Zlíně (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí dne 15. února 1925 na schůzi ve Zlíně)

342, 22. V. 1925; 120. XI.

zpr. t. 5298; zprav. K. Moudrý;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1528. XI.

okr. s. v Moravské Ostravě (přestupek podle § 312 tr. z., jehož se dopustil výrokem v Moravské Ostravě dne 4. dubna 1925)

342, 22. V. 1925; 121. XI.

žád. odvolána 361, 18. IX. 1925; 569. XI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 279, § 283 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z., jichž se dopustil výroky dne 4. dubna 1925 v Mor. Ostravě)

351, 1. VII. 1925; 359. XI.

okr. s. v Hodoníně (přestupek podle § 4 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 309 Sb. z. a n., a pro přestupek podle § 2 zák. shromažďovacího, jichž se dopustil 19. května 1925 v Hodoníně)

361, 18. IX. 1925; 566. XI.

zpr. t. 5383; zprav. J. Konečný;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1537. XI.

Volán k pořádku:

128, 27. I. 1922; 2671. IV.

194, 6. III. 1923; 2361, 2362. VI.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na dobu 5 schůzí. 128, 27. I. 1922; 2674. IV.

na dobu 10 schůzí. 194, 6. III. 1923; 2362, 2363. VI.ISP (příhlásit)