Ing. Josef Konečný

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KONEČNÝ Josef

XI. voleb. kraj

ČSD

Nastoupil za zemřelou poslankyni Skaunicovou Františku K.

Osvědč. posl. vydáno 186, 9. II. 1923; 2135. VI.

Volba verifikována 199, 10. IV. 1923; 15. VII.

Slib vykonal 186, 9. II. 1923; 2135. VI.

Byl členem výb. imunit. - inic. - soc.-pol. - zásob. - zdrav. a živnost.

Návrhy:

na změnu §§ 1, 2 a 7 nemocenského zákona ze dne 15. května 1919, č. 268 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 689 Sb. z. a n., t. 4374.

244, 19. XII. 1923; 1587. VIII.

na vrácení zpr. im. výb. t. 4702 (im. G. Borovszkého) tomuto výb. zpět k novému projednání.

330, 16. III. 1925; 1328. X.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 4164 (im. E. Bobka a K. Füssyho).

215, 27. VI. 1923; 532. VII.

im. výb. zpr. t. 4169 (im. dr. Schollicha).

216, 27. VI. 1923; 536, 537. VII.

im. výb. zpr. t. 4167 (im. dr. Schollicha).

218, 28. VI. 1923; 645. VII.

im. výb. zpr. t. 4314 (im. G. Borovszkého).

238, 10. XII. 1923; 1264. VIII.

im. výb. zpr. t. 4330 (im. F. Röttela).

240, 11. XII. 1923; 1313. VIII.

zdravot. výb. zpr. t. 4321) další vybírání zdravotní přirážky a fond pro podporu nemocnic v R. Č.)

241, 12. XII. 1923; 1400. VIII.

doslov 242, 13. XII. 1923; 1448. VIII.

im. výb. zpr. t. 4390 (im. dr. Baerana a Jos. Mayera).

248, 18. III. 1924; 108, 109. IX.

im. výb. zpr. t. 4423 (im. O. Hvizdáka).

248, 18. III. 1924; 111. IX.

im. výb. zpr. t. 4424 (im. J. Bečko).

248, 18. III. 1924; 111. IX.

im. výb. zpr. t. 4434 (im. J. Prokeše).

249, 20. III. 1924; 139. IX.

im. výb. zpr. t. 4485 (im. F. Hummelhanse).

253, 1. IV. 1924; 245. IX.

im. výb. zpr. t. 4538 (im. H. Tausika).

265, 27. V. 1924; 760. IX.

im. výb. zpr. t. 4536 (im. H. Tausika).

265, 27. V. 1924; 760. IX.

im. výb. zpr. t. 4557 (im. dr. Budaye).

269, 5. VI. 1924; 834. IX.

im. výb. zpr. t. 4558 (im. M. Tomika).

269, 5. VI. 1924; 835. IX.

im. výb. zpr. t. 4562 (im. inž. Kalliny).

271, 6. VI. 1924; 855. IX.

im. výb. zpr. t. 4570 (im. J. Tesky).

271, 6. VI. 1924; 856. IX.

im. výb. zpr. t. 4572 (im. dr. Jurigy).

271, 6. VI. 1924; 858. IX.

im. výb. zpr. t. 4581 (im. Št. Daruly).

272, 12. VI. 1924; 912. IX.

im. výb. zpr. t. 4574 (im. Andreje Hlinky).

274, 17. VI. 1924; 978, 981. IX.

im. výb. zpr. t. 4653 (im. Št. Daruly).

274, 17. VI. 1924; 982. IX.

im. výb. zpr. t. 4664 (im. H. Tausika).

280, 26. VI. 1924; 1139, 1140. IX.

im. výb. zpr. t. 4679 (im. J. Szentyványiho).

280, 26. VI. 1924; 1140. IX.

im. výb. zpr. t. 4680 (im. dr. J. Jabloniczkého).

280, 26. VI. 1924; 1141. IX.

im. výb. zpr. t. 4681 (im. dr. J. Jabloniczkého).

280, 26. VI. 1924; 1141. IX.

im. výb. zpr. t. 4684 (im. K. Kreibicha).

280, 26. VI. 1924; 1141. IX.

im. výb. zpr. t. 4698 (im. dr. Lelleye).

297, 11. XI. 1924; 206. X.

im. výb. zpr. t. 4723 (im. Fl. Tománka a dr. Jurigy).

299, 17. XI. 1924; 246. X.

im. výb. zpr. t. 4688 (im. K. Svetlika).

307, 27. XI. 1924; 775. X.

im. výb. zpr. t. 4712 (im. dr. Keibla).

309, 3. XII. 1924; 812. X.

im. výb. (zpr. t. 4750) im. dr. Budaye.

309, 3. XII. 1924; 813. X.

soc. pol. výb. zpr. t. 5015 (dodatečný úvěr k provádění zákona o požitcích válečných poškozenců).

319, 19. XII. 1924; 1047. X.

im. výb. zpr. t. 4704 (im. dr. Brunara).

319, 19. XII. 1924; 1051. X.

im. výb. zpr. t. 4862 (im. Fl. Tománka).

319, 19. XII. 1924; 1054. X.

im. výb. zpr. t. 4847 (im. dr. Budaye).

321, 29. I. 1925; 1088. X.

im. výb. zpr. t. 4744 (im. J. Oktavce).

326, 10. III. 1925; 1282. X.

im. výb. zpr. t. 4760 (im. H. Tausika).

326, 10. III. 1925; 1282. X.

im. výb. zpr. t. 4856 (im. A. Hlinky).

327, 10. III. 1925; 1292. X.

im. výb. zpr. t. 4708 (im. Fl. Tománka).

328, 12. III. 1925; 1304. X.

doslov 1307. X.

im. výb. zpr. t. 4743 (im. dr. Lelleye).

329, 12. III. 1925; 1316. X.

im. výb. zpr. t. 4850 (im. A. Kubála).

330, 16. III. 1925; 1327. X.

im. výb. zpr. t. 4851 (im. J. Vrabce).

335, 20. III. 1925; 1474. X.

im. výb. zpr. t. 4628 (im. Fl. Tománka).

343, 22. V. 1925; 133. XI.

im. výb. zpr. t. 4997 (im. V. Palkovicha).

347, 9. VI. 1925; 289. XI.

im. výb. zpr. t. 4726 (im. H. Tausika).

347, 9. VI. 1925; 289. XI.

im. výb. zpr. t. 4998 (im. Št. Daruly).

350, 25. VI. 1925; 346. XI.

im. výb. zpr. t. 5074 (im. dr. Jabloniczkého).

350, 25. VI. 1925; 346. XI.

im. výb. zpr. t. 5145 (im. J. Dubického).

351, 1. VII. 1925; 375. XI.

im. výb. zpr. t. 5004 (im. J. Skotka).

352, 2. VII. 1925; 395. XI.

im. výb. zpr. t. 5106 (im. G. Borovszkého).

352, 2. VII. 1925; 396. XI.

im. výb. zpr. t. 4882 (im. A. Hlinky).

357, 10. VII. 1925; 500, 503. XI.

im. výb. zpr. t. 5141 (im. dr. E. Feyerfeila).

358, 10. VII. 1925; 513. XI.

im. výb. zpr. t. 5104 (im. J. Skotka).

372, 7. X. 1925; 1354. XI.

im. výb. zpr. t. 5249 (im. V. Krause).

372, 7. X. 1925; 1355. XI.

im. výb. zpr. t. 5250 (im. J. Kurtjaka).

372, 7. X. 1925; 1354. XI.

im. výb. zpr. t. 5251 (im. dr. Hanreicha).

372, 7. X. 1925; 1356. XI.

im. výb. zpr. t. 5108 (im. N. Sedorjaka).

376, 13. X. 1925; 1504. XI.

im. výb. zpr. t. 5263 (im. dr. Jurigy a Fl. Tománka).

376, 13. X. 1925; 1505. XI.

im. výb. zpr. t. 5146 (im. Fr. Toužila).

377, 14. X. 1925; 1525. XI.

im. výb. zpr. t. 5383 (im. T. Koutného).

377, 14. X. 1925; 1537. XI.

im. výb. zpr. t. 5386 (im. J. Hakena).

377, 14. X. 1925; 1537, 1538. XI.

im. výb. zpr. t. 5385 (im. dr. Mazance).

377, 14. X. 1925; 1538. XI.

im. výb. zpr. t. 5388 (im. H. Tausika).

378, 15. X. 1925; 1554. XI.

im. výb. zpr. t. 5389 (im. H. Tausika).

378, 15. X. 1925; 1555. XI.

im. výb. zpr. t. 5390 (im. H. Tausika).

378, 15. X. 1925; 1556. XI.

Řeč v rozpravě:

o im. záležit. dr. Schollicha (zpr. t. 4661); objasňuje praxi imunit. výboru.

280, 26. VI. 1924; 1133. IX.

při projednávání zpr. im. výb. t. 4702 (im. G. Borovszkého), v níž vysvětluje postup im. výb.

330, 16. III. 1925; 1328. X.

Dotazy:

o nezákonném jednání a úřadování vrchního poštmistra Fornůska ve Vrbátkách na Moravě.

308, 3. XII. 1924; 783. X.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1235. X.ISP (příhlásit)