Michal Karlovský

Narozen: v roce 1883
Zemřel: v roce 1955

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KARLOVSKÝ Michal

XVII. voleb. kraj

A

Nastoupil za Hálka Ivana dr., jenž se vzdal mandátu.

Osvědč. posl. vydáno 191, 23. II. 1923; 2189. VI.

Volba verifikována 199, 10. IV. 1923; 16. VII.

Slib vykonal 191, 23. II. 1923; 2189. VI.

Byl členem výb. imunit. - inic. - soc.-pol. - ústav. práv. - zásob. - zeměd. a živnost.

Resoluce:

k osnově zák. o úpravě užívání některých pastvin na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (zpr. t. 4552), týkající se vydání zákona o úpravě nájemných poměrů na půdě.

264, 16. IV. 1924; 703. IX.

2 resol. k osnově zák. o nemoc. pojištění veřej. zaměstnanců (zpr. t. 5364), týkající se rozšíření zák. též na pensisty, rentisty a poživatele darů z milosti čsl. stát. drah a podpory instituce "Sociál. ochrana stát. zaměstn."

378, 15. X. 1925; 1562. XI.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 4552 (užívání některých pastvin na Slovensku a v Podkarpatské Rusi).

264, 16. IV. 1924; 692, 703, 706. IX.

Žádost ve věcech imunity:

hl. stát. zastup. v Bratislavě (přečin pomluvy před vrchností podle § 20 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Leopold Liechtenstein)

215, 27. VI. 1923; 530. VII.

zpr. t. 4489; zprav. D. Nejezchleb;

vydán: 253, 1. IV. 1924; 247. IX.

sedrie v Báňské Bystřici (přečin urážky na cti podle § 2 kvalif. podle § 40, odst. 2. zák. čl. XLI z r. 1914 a pro přečin pomluvy před vrchností podle § 20 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil proti Aloisu Bozlojovi, řediteli učitel. ústavu ve Štubnianských Teplicích

247, 6. III. 1924; 72. IX.

zpr. t. 4452; zprav. D. Nejezchleb;

nevydán 250, 26. III. 1924; 174. IX.

Volán k pořádku:

223, 6. XI. 1923; 189. VIII.ISP (příhlásit)