JUDr. Josef Kaminský

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KAMINSKÝ Josef, dr.

XXIII. voleb. kraj

A

Nastoupil za Ščereckého Vasila, jenž se vzdal mandátu.

Osvědč. posl. vydáno 261, 14. IV. 1924; 507. IX.

Volba verifikována 19. XII. 1924.

320, 29. I. 1925; 1066. X.

Slib vykonal 261, 14. IV. 1924; 508. IX.

Byl členem výb. ústav. práv.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. polit.)

303, 21. XI. 1924; 459. X. (rusky 494)

Žádost ve věcech imunity:

soud. stolice v Užhorodě (přečin utrhání na cti podle § 1, § 3 odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. Braščajko)

294, 30. X. 1924; 31. X.

zpr. t. 4956; zprav. K. Moudrý;

nevydán 329, 12. III. 1925; 1316. X.

okr. s. v Užhorodě (přečin urážky na cti podle § 1 a § 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. Vološín a dr. Braščajko (schůze 25. listopadu 1923 v Užhorodě)

294, 30. X. 1924; 31. X.

zpr. t. 4958; zprav. K. Moudrý;

nevydán 349, 23. VI. 1925; 328. XI.

okr. s. v Užhorodě (přestupek podle § 46 tr. zák. o přestupcích ca dr. Králik)

294, 30. X. 1924; 32. X.

zpr. t. 5002; zprav. O. Hvizdák;

vydán: 338, 31. III. 1925; 14. XI.

předsednictva soud. stolice v Užhorodě (přečin utrhání a ublížení na cti tiskem podle §§ 1, 2, 3, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Vološín)

350, 25. VI. 1925; 338. XI.ISP (příhlásit)