Jan Kamelský

Narozen: v roce 1891

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KAMELSKÝ Jan

IX. voleb. kraj

ND

Nastoupil za zemřelého Rašína Aloise dr.

Osvědč. posl. vydáno 191, 23. II. 1923; 2189. VI.

Volba verifikována 199, 10. IV. 1923; 16. VII.

Slib vykonal 191, 23. II. 1923; 2189. VI.

Byl členem výb. bran. - doprav. - inic. - rozp. - soc. pol. - ústav. práv. - zásob. - zdrav. a živnost.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. t. 4773 (živnostenský zákon pro Slovensko a Podkarpatskou Rus).

292, 24. IX. 1924; 2098. IX.

doslov 293, 25. IX. 1924; 2145. IX.

živnost. výb. zpr. t. 4935 (podřízení těžení živic obecnému zákonu hornímu).

311, 10. XII. 1924; 836. X.

Řeč v rozpravě:

o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4201).

217, 28. VI. 1923; 585. VII.

o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350).

241, 12. XII. 1923; 1362. VIII.

o předpisech k ochraně zdraví osob zaměstnaných v živnostech lakýrnických a malířských (zpr. t. 4367).

249, 20. III. 1924; 125. IX.

o změně ustanovení o trestání válečné lichvy (zpr. t. 4433).

250, 26. III. 1924; 161. IX.

o příročí k ochraně peněžních ústavů a jejich věřitelů (zpr. t. 4831).

286, 16. IX. 1924; 1434. IX.

o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828).

291, 24. IX. 1924; 2040. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.)

306, 26. XI. 1924; 616. X.

o ochraně nájemníků (zpr. t. 5113).

334, 20. III. 1925; 1433. X.ISP (příhlásit)