Alois Kaderka

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1975

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KADERKA Alois

XII. voleb. kraj

L mk

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. vyšetřov. a zeměd.

Přestal býti členem klubu L.

269, 5. VI. 1924; 837. IX.

Zbaven posl. mandátu nálezem volebního soudu z 20. XII. 1924.

320, 29. I. 1925; 1066. X.

Za něho nastoupil Světlík František.

Návrhy:

aby bylo vybudováno železniční spojení Skalice-Boskovice, Kunštát, Moravská Olešnice, Bystré, Polička, t. 1701.

62, 10. III. 1921; 2487. II.

na doplnění zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. z. a n., o zabírání velkého majetku pozemkového, t. 3653.

145, 13. VI. 1922; 775. V.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1920 (zpr. t. 1191).

42, 14. I. 1921; 1692. II.

o zajištění půdy drobným pachtýřům (zpr. t. 1500).

64, 15. III. 1921; 2718. II.

Interpelace:

v záležitosti dlouholetých pachtů,

t. 69. 7, 15. VI. 1920; 322. I.

odpov. t. 330. 14, 26. X. 1920; 26. II.

ve věci Těšínska a plebiscitu v Horním Slezsku,

t. 1522. 54, 14. II. 1921; 2188. II.

odpov. t. 2248. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

o veřejném zásobování drobného venkovského lidu,

t. 3201/XIX. 107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

Dotazy:

stran Karla Valšíčka, delegáta čsl. konsulátu v Paříži.

13, 10. VII. 1920; 709. I.

o neoprávněném vybírání poštovného poštovním úřadem.

153, 23. VI. 1922; 1262. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. tr. s. v Brně (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 487 tr. z. ca Fr. Bondar)

265, 27. V. 1924; 741. IX.

řízení zast. 321, 29. I. 1925; 1085. X.

okr. s. v Holešově (urážka na cti ca tajemník Gába)

281, 4. IX. 1924; 1183. IX.

bezpředmětné následkem ztráty posl. mandátu.

321, 29. I. 1925; 1086. X.ISP (příhlásit)