Hans Jokl

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1935

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JOKL Hans

XII. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - imunit. - rozp. - soc. pol. a ústav. práv.

Návrhy:

na změnu zákona o poskytování státních vyživovacích příspěvků, t. 833.

23, 23. XI. 1920; 364. II.

na zrušení císařského nařízení z r. 1854 (prügelpatentu"), t. 1427.

51, 4. II. 1921; 2103. II.

obnoven č. 3507; viz t. 1352.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

na vybudování severomoravsko-slezské železniční sítě, t. 1753.

63, 11. III. 1921; 2624. II.

obnoven č. 3614; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 744. V.

na vystavění železniční trati Dolní Lípová-Javorník-Reichenstein, t. 2143.

68, 31, V. 1921; 141. III.

aby se poskytly vyživovací příspěvky příslušníkům státních občanů povolaných k jakékoliv činné službě, t. 3235.

105, 7. XII. 1921; 1465 IV.

aby byli propuštěni v r. 1921 odvedení branci narození r. 1899, t. 3259.

107, 15. XII. 1921; 1519. IV.

obnoven č. 3508; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

aby byly zrušeny §§ 3 a 4 nařízení vlády republiky Československé ze dne 17. července 1919, č. 398 Sb. z. a n., t. 3279.

111, 17. XII. 1921; 1708. IV.

obnoven č. 3506; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

na změnu zákona ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n. (branného zákona), a zákona ze dne 19. března 1920, číslo 196 Sb. z. a n., t. 3648.

145, 13. VI. 1922; 775. V.

3 pozměňov. a 2 event. návrhy k osnově zák. o vyživovacím příspěvku pro rodiny osob v činné službě vojenské (zpr. t. 1535).

55, 16. II. 1921; 2237. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě placení náhrady při trvalém ubytování vojska v r. 1921 a 1922 (zpr. t. 3602) k § 1.

144, 9. VI. 1922; 751. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním (zpr. t. 3650), týkající se § 1.

146, 14. VI. 1922; 826. V.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obec. a občanských (zpr. t. 3751) k § 5 a čl. VIII.

154, 24. VI. 1922; 1358, 1359. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o zrušení dosud platných zákonů o vojenské taxe (zpr. t. 3743) k § 1.

164, 7. XI. 1922; 358. VI.

1 pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k osnově zák. o úlevách v plnění branné povinnosti (zpr. t. 3880) k §§ 1, 4 a 13.

176, 5. XII. 1922; 1472-3. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (zpr. t. 4078) k § 2.

202, 19. IV. 1923; 163. VII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 4083) k § 1.

202, 19. IV. 1923; 163. VII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XI. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1164. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k § 1.

245, 19. XII. 1923; 1627. VIII.

28 pozměňov. návrhů k osnově zákona o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské (zpr. t. 4471) k §§ 1, 3, 5-7, 12, 13, 19, 22, 23, 25, 27, 31, 33, 40 a 51.

251, 28. III. 1924; 208, 209. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 13.

257, 7. IV. 1924; 321. IX.

7 pozměňov. návrhů k osnově zákona o změně příslušnosti trestních soudů ve věcech tiskových urážek na cti (zpr. t. 4569) k §§ 2, 11, 16, 20-24.

263, 15. IV. 1924; 606, 607. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stanovení mírového počtu čsl. vojska pro léta 1924-1927 (zpr. t. 4643) k § 1.

272, 12. VI. 1924; 873. IX.

na vrácení zpr. t. 3880 (zákon o úlevách v plnění branné povinnosti) brannému výboru k novému projednání.

176, 5. XII. 1922; 1472. VI.

aby se přes osnovu zákona (t. 3901) o vojenském kázeňském právu přešlo k dennímu pořadu.

210, 11. V. 1923; 344. VII.

na přechod k dennímu pořadu při projednávání předlohy zákona t. 4483 (změna §§ 25 zákonů o ubytování vojska).

256, 4. IV. 1924; 282. IX.

na přechod k dennímu pořadu přes zpr. t. 4620 (zcizení státního nemovitého majetku užívaného Zbrojovkou v Brně).

267, 3. VI. 1924; 798. IX.

aby se přes zpr. t. 4643 (stanovení mírového počtu čsl. vojska pro léta 1924-1927) přešlo k dennímu pořadu.

272, 12. VI. 1924; 873. IX.

Resoluce:

3 resol. k osnově finančního zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zřízení komitétu pro dozor nad udržováním služebních předpisů, okamžité vypsání obec. voleb na Hlučínsku, jakož i voleb do N. S. R. Č. a překládání důležitých bodů jednání v hospodářské radě a jiných institucí též do jazyka německého.

28, 1. XII. 1920; 806, 807, 815. II.

k témuž předmětu, týkající se zdokonalení železničních dílen (skup. hosp.)

31, 4. XII. 1920; 1232. II.

3 resol. k osnově zák. o vyživovacím příspěvku pro rodiny osob v činné službě vojenské (zpr. t. 1535).

55, 16. II. 1921; 2237. II.

k osnově zák. o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. IX. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1281. IV.

k osnově zákona o úpravě placení náhrady při trvalém ubytování vojska v r. 1921 a 1922 (zpr. t. 3602).

144, 9. VI. 1922; 746. V.

2 resol. k osnově finančního zákona pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se provedení voleb do obcí a do N. S. ve všech územích, kde dosud volby nebyly provedeny a změny branného zákona.

175, 29. XI. 1922; 1384. VI.

k osnově zák. o státním rozpočtu pro r. 1924, kapit. XI. (zpr. t. 4300), týkající se vybudování armády na podkladě miličním a event. změn v branném zákoně než bude systém miliční zaveden.

235, 29. XI. 1923; 1073. VIII.

k osnově zák., o zachování pracovních poměrů po dobu cvičení ve zbrani (zpr. t. 5092), týkající se nové úpravy podpory příslušníků osob, nastoupivších vojenskou službu.

333, 19. III. 1925; 1371. X.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.)

28, 1. XII. 1920; 730. II. (něm. 854)

o oběhu čsl. státovek na Hluč., Vitor. s Valč., Čsl. Těšínsku, Podk. Rusi a Slov., pokud zde nebylo kolkování bankovek provedeno (zpr. t. 1211).

44, 20. I. 1921; 1791. II. (něm. 1807)

o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob konajících aktivní vojenskou službu (zpr. t. 1535).

55, 16. II. 1921; 2235. II. (něm. 2255)

o daních dopravních (zpr. t. 2390).

70, 30. VI. 1921; 299. III. (něm. 328)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.)

94, 19. XI. 1921; 584. IV. (něm. 629)

o zcizení několika pozemků města Frýdku (zpr. t. 3223).

105, 7. XII. 1921; 1445. IV. (něm. 1466)

o prodloužení zákona o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou (zpr. t. 3258).

109, 16. XII. 1921; 1556. IV. (něm. 1569)

o úvěru na opatření výzbroje a různého vojenského materiálu (zpr. t. 3370).

127, 26. I. 1922; 2569. IV. (něm. 2640)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

171, 22. XI. 1922; 809. VI. (něm. 866)

o zákonu, jímž se stanoví výhody v plnění branné povinnosti (zpr. t. 3880).

176, 5. XII. 1922; 1463. VI. (něm. 1497)

o repatriačním úvěru (zpr. t. 3931).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1952. VI. (něm. 2064)

o zákonu o vojenském kázeňském právu, (zpr. t. 4135).

210, 11. V. 1923; 334. VII. (něm. 351)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. polit.)

230, 23. XI. 1923; 498. VIII. (něm. 550)

o zrušení dosud platných zákonů o vojenské taxe (zpr. t. 4375).

246, 20. XII. 1923; 1776. VIII. (něm. 1799)

o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské (zpr. t. 4471).

251, 28. III. 1924; 204. IX. (něm. 222)

o zcizení státního nemovitého majetku užívaného Zbrojovkou v Brně (zpr. t. 4620).

267, 3. VI. 1924; 792. IX. (něm. 805)

o stanovení mírového počtu čsl. vojska pro léta 1924-1927 (zpr. t. 4643).

272, 12. VI. 1924; 870. IX. (něm. 916)

o zachování pracovních poměrů po dobu cvičení ve zbrani (zpr. t. 5092).

333, 19. III. 1925; 1369. X. (něm. 1412)

Interpelace:

naléhavá, o svémocném použití střelné zbraně a o zabití osmnáctiletého Maxe Kinzla vojáky v Bruntále,

t. 3845. 166, 9. XI. 1922; 371. VI.

odpov. t. 4173/IX. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

o násilí v okresu hlučínském,

t. 109. 9, 18. VI. 1920; 390. I.

odpov. t. 1549. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

o jednání revírní správy v Zigharticích ve Slezsku, jež jest pod státní vnucenou správou, s malopachtýři,

t. 246. 11, 8. VII. 1920; 573. I.

odpov. t. 544. 14, 26. X. 1920; 30. II.

o konečném provedení voleb do obec. zastupit. a Nár. shrom. ve vých. Slezsku a v okr. Hlučínském,

t. 792. 23, 23. XI. 1920; 364. II.

odpov. t. 1387. 50, 3. II. 1921; 2055. II.

o provedení § 39. branného zákona,

t. 957. 32, 14. XII. 1920; 1274. II.

odpov. t. 1348. 49, 28. I. 1921; 2015. II.

o nakládání s nastoupivšími branci,

t. 1019. 33, 15. XII. 1920; 1378. II.

odpov. t. 1550. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

o nezákonitém postupu vládního komisaře ve Frýdku,

t. 1182. 40, 11. I. 1921; 1573. II.

odpov. t. 2243. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

o státní příslušnosti obyvatelstva obcí, rozdělených mezi R. Č. a Polsko,

t. 1498. 54, 14. II. 1921; 2187. II.

o užívání čís. nařízení z 26. IV. 1854 (Prügelpatent) okres. hejtmanstvím v. Hlučíně,

t. 1160. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

odpov. t. 2070. 67, 19. V. 1921; 111. III.

o zastavení vyživovacích příspěvků příbuzným vojenských osob, jež jsou dosud ve válečném zajetí,

t. 1918. 67, 19. V. 1921; 106. III.

odpov. t. 2352. 69, 24. VI. 1921; 189. III.

jak se v poslední době ve zvýšené míře konfiskuje,

t. 1919. 66, 31. III. 1921; 11. III.

odpov. t. 2311. 69, 24. VI. 1921; 188. III.

o nátlaku na. obyvatelstvo při sčítání lidu v okrese hlučínském a o padělání výsledku sčítání,

t. 1936. 67, 19. V. 1921; 106. III.

odpov. t. 2707. 76, 27. VII. 1921; 776. III.

o drakonickém jednání splnomocněného komisaře pro území ratibořské (na Hlučínsku),

t. 2049. 67, 19. V. 1921; 107. III.

odpov. t. 3159/XXXVII. 91, 16. XI. 1921; 256. IV.

aby konečně se provedly volby do obecních zastupitelstev v Hlučínském území a ve vých. Slezsku, t. 2269.

69, 24. VI. 1921; 185. III.

odpov. t. 3010. 87, 19. X. 1921; 40. IV.

o dovozu a vývozu stavebního materiálu,

t. 2275. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 2975. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

o dalších svévolnostech, jež se udály při sčítání lidu v obvodu zemské slezské vlády,

t. 2345. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 3044. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

o postupu okres. polit. správy ve Fryštátě ve Slezsku,

t. 3158/XVI. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

aby byla dosazena pro Slezsko zemská školní rada,

t. 3158/XXIII. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

ze představení důstojníci nedbají práv vojáků,

t. 3201/XXIII. 107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

o "neštěstích" způsobených nedbalostí na cvičištích ve Frývaldově a Návsi u Jablunkova,

t. 3442/XVI. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3778/IV. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

o státní příslušnosti obyvatelstva obcí, rozdělených mezi Československou republiku a Polsko,

t. 3520/I. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 4065/VIII. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

o nepřístojnostech při sestavování voličských seznamů na Těšínsku,

t. 3887/XVIII. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 4033/V. 198, 23. III. 1923; 7. VII.

o německém ústavu pro vzdělání učitelů v Opavě,

t. 4017/XII. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

odpov. t. 4250/XII. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o nezákonitém předepsání náhrady za ubytování vojska,

t. 4115/IX. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4410/XI. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

jak opavské policejní ředitelství vykonává censuru,

t. 4152/IX. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4243/IV. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o konfiskační praxi opavského státního zástupce,

t. 4157/XIV. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4231/XXI. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

o novém zabavení časopisu "Volkspresse", vycházejícího v Opavě,

t. 4171/XII. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

odpov. t. 4231/XVII. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

že na Hlučínsku a na Moravě bylo znovu překaženo německé domácí soukromé vyučování,

t. 4274/II. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4639/III. 274, 17. VI. 1924; 962. IX.

že v některých obcích na Hlučínsku byly zastaveny volby do obecního zastupitelstva,

t. 4274/XVII. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4500/XVII. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

že úřady a jich činitelé porušili zákony při volbách do obecních zastupitelstev v hlučínském okrese,

t. 4281/V. 228, 21. XI. 1923; 348. VIII.

odpov. t. 4746/VI. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

o stranickém a protizákonném postupu správce opavské okresní úřadovny pozemkového úřadu, inženýra Řežáka,

t. 4426/II. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

odpov. t. 4607/XIV. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

o postupu komisaře s plnou mocí pro Hlučínsko proti němec. domácímu soukromému vyučování a spolku "Ortsgruppe des Deutschen Kulturverbandes" v Kravařích,

t. 4443/XX. 251, 28. III. 1924; 190. IX.

odpov. t. 4808/XVIII. 286, 16. IX. 1924; 1491. IX.

o nezákonité výplatě remunerace a paušálu na ošacení důstojníkům a rotmistrům,

t. 4515/XII. 260, 11. IV. 1924; 501. IX.

odpov. t. 4794/XI. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

že slezská zemská politická správa nevyřizuje odvolání, podaných proti volbám do obecních zastupitelstev,

t. 4525//V. 261, 14. IV. 1924; 509. IX.

odpov. t. 5051/IV. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

o úřadování zdravotního rady slezské zemské politické správy dr. Novotného,

t. 4525/VII. 261, 14. IV. 1924; 509. IX.

o krádeži a jiných nešvarech ve vojenské škole (děl pl. 7) v Olomouci,

t. 4677/II. 277, 24. VI. 1924; 1017. IX.

odpov. t. 4844/IX. 294, 30. X. 1924; 7. X.

o potrestání samosprávného města Opavy odnětím agendy magistrátu,

t. 4841/IV. 294, 30. X. 1924; 8. X.

odpov. t. 5153/XVI. 342, 22. V. 1925; 119. XI.

o zamýšleném zrušení státního reálného gymnasia v Bruntále,

t. 4841/V. 294, 30. X. 1924; 8. X.

jak veškeré slezské okr. politické správy užívají zákona o vyživovacích příspěvcích pro příslušníky osob povolaných k činné vojenské službě a aby byl předložen nový zákon o vyživovacích příspěvcích,

t. 4857/VIII. 294, 30. X. 1924; 8. X.

odpov. t. 5134/XXI. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

že byl vydán správám městských pouličních drah výnos, jímž se zabraňuje v klidu od práce dne 1. května,

t. 4926/VII. 309, 3. XII. 1924; 809. X.

odpov. t. 5056/VI. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

o výplatě mimořádných výpomocí důstojníkům a rotmistrům,

t. 5032/IV. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

odpov. t. 5134/X. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

že strážník finanční stráže zastřelil 16letého mladíka na hranicích u Škrochovic,

t. 5177/IV. 348, 23. VI. 1925; 297. XI.

odpov. t. 5302/XIV. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

aby konečně byly zřízeny okresní školní výbory v Českém Těšíně a ve Fryštátě,

t. 5290/III. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o útisku německého obyvatelstva na Hlučínsku v oboru školství,

t. 5301/V. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

Dotazy:

o neslýchané svévoli a násilí úřadů na Hlučínsku.

56, 17. II. 1921; 2263. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

jak trýznivě postupují okresní politická správa hlučínská a pohraniční orgány vůči pracujícímu obyvatelstvu okresu hlučínského.

66, 31. III. 1921; 6. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

o zřízení osobní zastávky na trati Heřmínovy-Dochov-Vrbno ve Slezsku.

136, 5. IV. 1922; 259. V.

o sebevraždě vojína Jana Pechily.

143, 8. VI. 1922; 724. V.

o zřízení německé menšinové školy v Jaktaři u Opavy (v moravské enklávě) ve Slezsku.

186, 9. II. 1923; 2136. VI.

odpov. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o zlepšení železniční dopravy z Prahy do Bohumína a na přípojné trati.

205, 27. IV. 1923; 269. VII.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 523. VII.

aby Hlučínsko a Těšínsko bylo pojato do nastávajících voleb do obecních zastupitelstev.

205, 27. IV. 1923; 269. VII.

odpov. 227, 20. XI. 1923; 256. VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. s. v Opavě (přečin podle § 305 tr. z. a přestupek podle § 308 tr. z.)

67, 19. V. 1921; 52. III.

zemsk. s. v Opavě (zločin podle § 58 c) tr. z. a přečin podle § 302 tr. z.)

159, 24. X. 1922; 7. VI.

řízení zast. 184, 19. a 20. XII. 1922; 2040. VI.

Volán k pořádku:

210, 11. V. 1923; 337. VII.ISP (příhlásit)