Julius John

Narozen: v roce 1879

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JOHN Julius

VI. voleb. kraj

NSD

Nastoupil za Hausmanna Eduarda, jenž se vzdal mandátu.

Osvědč. posl. vydáno 324, 5. III. 1925; 1232. X.

Volba verifikována 342, 22. V. 1925; 108. XI.

Slib vykonal 324, 5. III. 1925; 1232. X.

Byl členem výb. živnost.

Řeč v rozpravě:

o prozatímní úpravě obchodních styků mezí R. Č. a král. Dánským z 31. I. 1924 (zpr. t. 4503).

353, 8. VII. 1925; 421. XI. (něm. 429).

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.)

370, 5. X. 1925; 1198. XI. (něm. 1241).ISP (příhlásit)