František Ježek

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1925

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JEŽEK František

VI. voleb. kraj

ČS

Nastoupil za Draxla Václava, jenž byl zbaven mandátu.

Osvědč. posl. vydáno 215, 27. VI. 1923; 516. VII.

Volba verifikována 219, 30. X. 1923; 3. VIII.

Slib vykonal 215, 27. VI. 1923; 516. VII.

Byl členem výb. soc. pol.

Zemřel 23. VI. 1925.

348, 23. VI. 1925; 294. XI.

Za něho nastoupil Vápeník František.ISP (příhlásit)