Anna Chlebounová

Narozena: v roce 1875
Zemřela: v roce 1946

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHLEBOUNOVÁ Anna

II. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonala 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byla členkou výb. doprav. - rozp. - soc. pol. - ústav. práv. - zdrav. a zeměd.

Návrhy:

v záležitosti živelní pohromy v okresu lanškrounském, žambereckém a Ústí nad Orl., t. 3663.

145, 13. VI. 1922; 799. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o částečném zákazu námezdného kojení (zpr. t. 4208) k §§ 1, 3 a 4.

267, 3. VI. 1924; 788. IX.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373).

125, 25. I. 1922; 2476. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.)

306, 26. XI. 1024; 682. X.

Dotazy:

o výkupu dlouhodobých pachtů na Žamberecku a netaktním jednání přednosty okresního soudu z. r. dr. Šimáka v Žamberku.

62, 10. III. 1921; 2484. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

Žádost ve věcech imunity:

okr. polit. správy v Litomyšli (přestupek dopravního řádu)

14, 26. X. 1920; 15. II.

zpr. t. 891; zprav. dr. Kubíček;

nevydána 32, 14. XII. 1920; 1312. II.ISP (příhlásit)