PhDr. Vincenc Charvát

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1947

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHARVÁT Vincenc, dr.

I. voleb. kraj

ČSD SS ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Stal se členem klubu poslanců SS.

198, 23. III. 1923; 3. VII.

Stal se členem klubu posl. strany ČSD.

295, 30. X. 1924; 36. X.

Byl členem výb. kult. a zahran.

Řeč v rozpravě:

o ratifikaci mírových smluv (zpr. t. 1324, 1325 a 1371).

49, 28. I. 1921; 1963. II.

o naléh. interp. A. Pohla t. 3144 (podíl horníků na čistém zisku) a dr. Šmerala t. 3210 (hornický spor na Ostravsku).

104, 6. XII. 1921; 1420. IV.

o prohlášení min. předs. dr. Ed. Beneše o janovské konfer. ze dne 23. V. 1922.

141, 29. V. 1922; 546. V.

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.)

173, 24. XI. 1922; 1095. VI.

o naléh. interp. ve věci bankovní krise (t. 4055, 4064, 4074 a 4048/XII.).

201, 17. IV. 1923; 48. VII.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. kult.)

232, 27. XI. 1923; 701. VIII.

o prohlášení min. předsedy A. Švehly o odnětí tiskových urážek porotám (zpr. t. 4437).

247, 6. III. 1924; 54. IX.

o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za urážky na cti spáchané tiskem (zpr. t. 4569).

262, 15. IV. 1924; 535. IX.

o zákonech o inkompatibilitě a o volebním soudu (zpr. t. 4567 a 4568).

264, 16. IV. 1924; 666. IX.

Interpelace:

naléhavá, v záležitosti revise Živnostenské banky,

t. 4064. 200, 10. IV. 1923; 26. VII.

zodpověděna prohlášením ministra fin. inž. B. Bečky.

201, 17. IV. 1923; 56. VII.

naléhavá, o porušení ústavy volebním soudem,

t. 4218. 219, 30. X. 1923; 14. VIII.

odpov. t. 4251/VI. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

naléhavá, o konfiskaci časopisu "Socialista« ze dne 2. listopadu 1923,

t. 4310. 229, 22. XI. 1923; 434. VIII.

odpov. t. 4395/XII. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

o neplnění zákona o legionářích čís. 462 z 24. VII. 1919,

t. 869. 27, 30. XI. 1920; 604. II.

odpov. t. 1718. 62, 10. III. 1921; 2487. II.

že soudy a orgány veřejné obžaloby zjevně nedbají zákonů,

t. 4317/VI. 241, 12. XII. 1923; 1335. VIII.

odpov. t. 4442/XV. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

o nesprávnostech při vedení a správě záležitostí občanských matrik,

t. 4317/VII. 241, 12. XII. 1923; 1335. VIII.

odpov. t. 4607/III. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

Dotazy:

jak se nedbá zákona o legionářích.

56, 17. II. 1921; 2263. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

proč se neplní zákon o legionářích.

56, 17. II. 1921; 2263. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

o chování majora Kokše v Parkáni na Slovensku.

62, 10. III. 1921; 2485. II.

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

o přijímání legionářů do služeb ministerstva financí.

66, 31. III. 1921; 34. III.

o pomíjení legionářů při jmenování zaměstnanců do vyšších hodnostních tříd,

66, 31. III. 1921; 34. III.

odpov. 67, 19. V. 1921; 102. III.

o posledním jmenování kancelistů v ministerstvu financí. podán 31. III. 1921 (dle spisů).

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

v záležitosti legionáře Ludvíka Brna z Vertpusty, župa Komárenská.

75, 22. VII. 1921; 686. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o některých nepřístojnostech praxe u soudu.

211, 12. V. 1923; 360. VII.

odpov. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o zbytečném znepokojování učitelů politickými a kulturními odpůrci.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.ISP (příhlásit)