JUDr. József Gáti

Narozen: v roce 1885

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GÁTI József, dr.

XXIII. voleb. kraj

K

Osvědč. posl. vydáno 254, 3. IV. 1924; 252. IX.

Volba verifikována 19. XII. 1924.

320, 29. I. 1925; 1066. X.

Slib vykonal 258, 8. IV. 1924; 340. IX.

Byl členem výb. imunit. a ústav. práv.

Návrhy:

na změnu a modifikaci zákona ze dne 9. března 1920, č. 236 Sb. z. a n., o státní příslušnosti a domovském právu, t. 4690.

275, 18. VI. 1924; 1006. IX.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. polit.).

303, 21. XI. 1924; 479. X.

o úpravě některých ustanovení obecního zřízení na Podkarpatské Rusi s prozatímní platností (zpr. t. 5070); o činnosti žup. Zseltvaye.

331, 18. III. 1925; 1335. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

370, 5. X. 1925; 1150. XI. (maď. 1226)

o změně zákonů o řádu volení do posl. sněmovny a o složení a pravomoci senátu, č. 123 a 124 Sb. z. a n. z r. 1920 (zpr. t. 5291 a 5293).

375, 13. X. 1925; 1471. XI.

Prohlášení:

jménem klubu posl. strany K o poměrech a požadavcích lidu na Podkarpatské Rusi, učiněné u příležitosti projednávání zákona o úpravě promlčecí lhůty v imunitních záležitostech členů N. S. (zpr. t. 4546).

259, 9. IV. 1924; 423. IX.

jménem klubu posl. strany K o krveprolití ve Svaljavě na Podkarp. Rusi, učiněné za rozpravy o naléh. interp. t. 4818, 4820, 4809 a 4821 (vzestup drahoty).

282, 4. IX. 1924; 1231. IX.

Interpelace:

naléhavá, o odpovědi ministra vnitra na naléhavou interpelaci klubu poslanců komunistické strany o správních poměrech a volbách v Podkarpatské Rusi,

t. 4566. 261, 14. IV. 1924; 509. IX.

naléhavá, ve věci státoprávního postavení a uskutečnění autonomie Podkarpatské Rusi,

t. 4715. 274, 17. VI. 1924; 984. IX.

o nesprávném konfiskování dubnového čísla 4 z r. 1924 (roč. III.) pražského listu "Komunista Ifjumunkás",

t. 4748/XV. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4891/VI. 294, 30. X. 1924; 7. X.

o smlouvě americké skupiny a smíšené akciové společnosti pro exploitaci státních lesů v Podkarp. Rusi,

t. 4824/XIII. 289, 19. IX. 1924; 1766. IX.

o nestrpitelných poměrech v státním solném dole v Aknaslatině,

t. 5338/XVII. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Košicích (přečin podle § 15, č. 1 a 3, přečin podle § 18, č. 3 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a přečin urážky na cti důstojnického sboru čsl. armády podle § 2, § 4, odst. 2 a § 8, č. 3 zák. XLI z r. 1914, jichž se dopustil výroky na schůzi 27. července 1924 v Košicích)

302, 20. XI. 1924; 387. X.

zpr. t. 5031; zprav. K. Moudrý;

nevydán 372, 7. X. 1925; 1357. XI.

soud. stol. v Beregsásu (1. zločin podle § 15, č. 3, 2. přestupek § 18, č. 1 a 3. přečin § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 3. srpna 1924 v Beregsásu)

321, 29. I. 1925; 1085. X.

zpr. t. 5204; zprav. J. Mach;

vydán: (pouze pro výroky, kde konkrétně nabádal k trestním činům)

359, 13. VII. 1925; 528-9. XI.

soud. stol. v Užhorodě (přečin podle § 14, č. 5 a podle § 15, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky, spáchaný řečí 26. února 1925 na táboru lidu v Mukačevě)

361, 18. IX. 1925; 566. XI.

zpr. t. 5370; zprav. Fr. Modráček;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1526. XI.

Volán k pořádku:

282, 4. IX. 1924; 1233-4. IX.

331, 18. III. 1925; 1340. X.

375, 13. X. 1925; 1471, 1473. XI.ISP (příhlásit)