PhDr. Emil Franke

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1939

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FRANKE Emil, dr.

II. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. Stál. a ústav.

Podal demisi jako ministr železnic 25. V. 1920.

2, 1. VI. 1920; 14. I.

Jmenován ministrem pro zásobování lidu 7. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Pověřen řízením ministerstva pošt a telegrafů 18. II. 1924.

247, 6. III. 1924; 4. IX.

Pověřen řízením ministerstva železnic 20. VII. 1925.

361, 18. IX. 1925; 558. XI.

Návrhy:

na vydání zákona o odstranění pomníků členů rodiny habsburské a habsbursko-lotrinské, t. 865.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

obnoven t. 3910/XX.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na stanovení jednotné ceny za 1 kg cukru v R. Č., jakož i stanovení nezměnitelné dávky, t. 894.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

na vydání zákona o stavebním ruchu, t. 1551.

55, 16. II. 1921; 2228. II.

na změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny, t. 3311.

115, 20. XII. 1921; 1875. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o slučování a rozlučování obcí atd. (zpr. t. 1097), týkající se hospodářských podmínek při rozlučování obcí.

44, 20. I. 1921; 1795. II.

doplňov. návrh k osnově zák. o úvěru 10 mil. Kč ke tlumení nákaz zvířecích (zpr. t. 2179), týkající se potírání zavíječe pelyňkového.

72, 14. VII. 1921; 442. III.

doplňov. návrh ke zpr. o VII. mezinárodní parlamentární konferenci obchodní v Lisaboně (t. 3393), týkající se obeslání parlament. konference obchod. v Římě.

129, 27. I. 1922; 2750. IV.

na zřízení 24člen. výb. k prozkoumání zprávy o činnosti Stál. výb.

14, 26. X. 1920; 16. II.

na zřízení nových výborů ústavně-právního a sociálně-politického.

88, 20. X. 1921; 182. IV.

aby o prohlášení min. předsedy dr. Beneše o janovské konferenci z 23. V. 1922 byla zahájena rozprava ve příští schůzi.

139, 23. V. 1922; 432. V.

Resoluce:

22 resol. k osnově zákona o schválení smlouvy mezi R. Č. a rep. Rakouskou o ochraně menšin a státním občanství (zpr. stál. výb. t. 286), týkající se repatriace čsl. příslušníků z Rakouska a soukrom. vídeňského školství čsl.

11, 8. VII. 1920; 607. I.

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zařadění obnosu 5 milionů Kč do rozpočtu na stát. odměny pro vědecké pracovníky, umělce a spisovatele.

28, 1. XII. 1920; 813. II.

k usnesení Stál. výb. o úhradě cen mlýnských výrobků (zpr. ústní o t. 560, příl. A, C, D, CH), týkající se novelisace tohoto usnesení.

37, 18. II. 1920; 1535. II.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předs. Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

5, 10. VI. 1920; 166. I.

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého o prosincových bouřích.

32, 14. XII. 1920; 1303. II.

o prohlášení dr. Beneše, jímž se podává zpráva o situaci vzniklé příchodem exkrále Karla do Maďarska.

90, 26. X. 1921; 228. IV.

Interpelace:

naléhavá, o sporu v kovoprůmyslu,

t. 3580. 142, 30. V. 1922; 587. V.

zodpověděna prohlášením min. soc. péče G. Habrmana.

142, 30. V. 1922; 667. V.

naléhavá, v záležitosti nepokojů v Teplicích.

20, 11. XI. 1920; 299. II.

stran zvýšení novinářského porta,

t. 312. 14, 26. X. 1920; 21. II.

odpov. t. 2032. 67, 19, V. 1921; 110. III.

stran obsazení místa ředitelky na měšť. dívčí škole v Chrasti,

t. 2443. 70, 30. VI. 1921; 317. III.

odpov. t. 2898. 86, 18. X. 1921; 16. IV.

o poměrech v Podkarp. Rusi,

t. 3331/III. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

Dotazy:

ve věci provedení zákona a resoluce z 9. X. 1919, týkající se studentstva.

16, 4. XI. 1920; 46. II.

odpov. 64, 15. III. 1921; 2666. II.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přečin proti bezpečnosti cti ca dr. Bartošek, Draxl, Landová-Štychová a dr. Vrbenský)

202, 19. IV. 1923; 105. VII.

řízení zast. 24, 18. III. 1924; 101. IX.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin podle § 51 zákona o právu autorském ca prof. Spirago)

265, 27. V, 1924; 740. IX.

zpr. t. 4778; zprav. inž. Záhorský;

nevydán 307, 27. XI. 1924; 777. X.ISP (příhlásit)