JUDr. József Földessy

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FÖLDESSY József, dr.

XVI. voleb. kraj

MNSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 6. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce R. Č. (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 510. I.

o nouzové výpomoci stát. zaměstnancům (zpr. t. 717).

20, 11. XI. 1920; 288. II. (něm. 308)

o zákonu, jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1543. V. (maď. 1670)

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

170, 21. XI. 1922; 684. VI. (maď. 757)

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše ze 219. schůze.

223, 6. XI. 1923; 194. VIII. (maď. 214)

Interpelace:

o nakládání s nováčky maďarské národnosti,

t. 946. 31, 4. XII. 1920; 1267. II.

odpov. t. 1835. 66, 31. III. 1921; 9. III.

o vyměřování daní na Slovensku,

t. 1155. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

odpov. t. 1972. 67, 19. V. 1921; 109. III.

o vyplacení 300.000 K mimořád. stát. podpory městu Komárnu,

t. 1170. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

odpov. t. 1946. 67, 19. V. 1921; 108. III.

Dotazy:

v záležitosti Parkáňského přístavu.

361, 18. IX. 1925; 561. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Nových Zámcích (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. Karicsonyi)

294, 30. X. 1924; 31. X.

zpr. t. 4946; zprav. J. Mach;

vydán: 352, 2. VII. 1925; 396. XI.ISP (příhlásit)