Robert Farbula

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FARBULA Robert

XV. voleb. kraj

ČSD

Nastoupil za Kovačiče Desidera, jenž se vzdal mandát.

Osvědč. posl. vydáno 174, 228. XI. 1922; 1163. VI.

Volba verifikována 185, 6. II. 1923; 2104. VI.

Slib vykonal 174, 28. XI. 1922; 1163. VI.

Byl členem výb. doprav. - kult. a rozp.

Vzdal se posl. mandátu 3. I. 1924.

274, 6. III. 1924; 4. IX.

Za něho nastoupil Maxian Jan.

Žádost ve věcech imunity:

hlav. stát. zast. v Bratislavě (přečin násilí proti vrchnosti podle § 4, II. zák. čl. XLI z r. 1914)

219, 30. X. 1923; 20. VIII.

hlav. stát. zast. v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem ca inž. Jan Cihlář z Bratislavy)

219, 30. X. 1923; 20. VIII.ISP (příhlásit)