Dr. Karel Engliš

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1961

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ENGLIŠ Karel, dr.

XII. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. inic. - práv. - rozp. - Stál. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. a ústav.-práv.

Jmenován ministrem financí 25. V. 1920.

2, 1. VI. 1920; 14. I.

Demise přijata a jmenován správcem ministerstva financí 15. IX. 1920.

14, 26. X. 1920; 3. II.

Demise nepřijata 26. XI. 1920.

27, 30. XI. 1920; 601. II.

Sproštěn úřadu správce minist. fin. 21. III. 1921.

66, 31. III. 1921; 4. III.

Vzdal se posl. mandátu 2. IX. 1925.

361, 18. IX. 1925; 557. XI.

Za něho nastoupil Svozil Cyril, dr.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 4037 (úprava knihovních věcí na Slovensku a v Podkarpatské Rusi).

203, 24. IV. 1923; 238. VII.

rozp. výb. zpr. t. 4159 (úleva na všeobecné dani výdělkové na rok 1923; návrh vládní a dr. Medingera).

214, 15. V. 1923; 498, 504. VII.

Řeč v rozpravě:

o zákonech na ochranu nájemníků (zpr. t. 4077, 4078 a 4083).

202, 19. IV. 1923; 149. VII.

o státním rozpočtu pro rok 1924 (zpr. t. 4300); zdůrazňuje jednotu československou proti vývodům A. Hlinky.

229, 22. XI. 1923; 369. VIII.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1632. IX.

o cedulové bance (zpr. t. 5130).

339, 1. IV. 1925; 24. XI.

Interpelace:

o "Řádu Německých Rytířů",

t. 3917/XII. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

Dotazy:

ve příčině koupě paleontologické knihovny po prof. dr. Rzehakovi z německé techniky v Brně.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 225, 13. XI. 1923; 228. VIII.ISP (příhlásit)