Vladimír Drobný

Narozen: v roce 1887

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DROBNÝ Vladimír

I. voleb. kraj

ČS Ž (hosp.)

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. kult. - socialisač. - zdrav. - zeměd. a živnost.

Zbaven posl. mandátu nálezem volebního soudu ze 17. XII. 1921.

112, 19. XII. 1921; 1717. IV.

Za něho nastoupil Pšenička Josef.

Návrhy:

na okamžité rozpuštění zemědělských rad a vypsání nových voleb podle nového volebního řádu, t. 188.

11, 8. VII. 1920; 374. I.

na doplnění zákona č. 421 ze dne 17. VII. 1919, o přeměně obecního statku ve kmenové jmění, t. 189.

11, 8. VII. 1920; 374. I.

na osvobození od poštovného pro zásilky vydávané pozemkovým úřadem, t. 1556.

57, 18. II. 1921; 2361. II.

na zařadění obce Chrástu v okrese Brandýs n. L. do oblasti obilnářské, t. 1557.

57, 18. II. 1921; 2361. II.

na stanovení lhůty okresním soudům k vyřizování žádostí za výkup dlouhodobých pachtů podle zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., t. 1705.

62, 10. III. 1921; 2487. II.

na novelisaci zákona ze dne 6. dubna 1920, č. 117 Sb. z. a n., o zavedení a vybírání obecních platů a dávek v obci hlavního města Prahy, t. 1897.

66, 31. III. 1921; 8. III.

na okamžité knihovní převzetí zabraných velkostatků ve smyslu zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. z. a n., a provedení pozemkové reformy na nich, t. 2205.

68, 31. V. 1921; 141. III.

na zmírnění následků živelní pohromy v okrese mělnickém, t. 2633.

75, 22. VII. 1921; 708. III.

na výhradní dovoz obilí na místě mouky a moučných výrobků z ciziny, t. 2751.

79, 2. VIII. 1921; 908. III.

na premiové podporování osevů strnisek pícními rostlinami, t. 2752.

79, 2. VIII. 1921; 908. III.

na okamžité zastavení vývozu sena a slámy z Československé republiky, t. 2753.

79, 2. VIII. 1921; 908. III.

na opatření nouzového dříví stavebního pro malozemědělce a povolení nouzové dopravy stavebního materiálu, t. 3155.

91, 16. XI. 1921; 257. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o zajištění půdy drobným pachtýřům, týkající se změn v článku I. a II. (zpr. t. 1500).

64, 15. III. 1921; 2722. II.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hosp.).

30, 3. XII. 1920; 1101. II.

Interpelace:

o zmaření sloučení veřejných škol obecných v Nosislavi poštvaným katolickým lidem,

t. 661. 18, 9. XI. 1920; 205. II.

odpov. t. 1376. 50, 3. II. 1921; 2055. II.

o úpravě státního zásobování moučnými výrobky,

t. 2515. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 2967. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

Dotazy:

o překážkách pozemkové reformy.

78, 1. VIII. 1921; 849. III.

o předpisování vysokých daní malozemědělcům.

78, 1. VIII. 1921; 849. III.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

18, 9. XI. 1920; 207. II.

zpr. t. 1315; zprav. dr. Bartošek;

nevydán 50, 3. II. 1921; 2073. II.ISP (příhlásit)