Václav Draxl

Narozen: v roce 1879

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DRAXL Václav

VI. voleb. kraj

ČS SS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - socialisač. - soc. pol. - vyšetřov. a zásob.

Přestal býti členem klubu ČS.

195, 8. III. 1923; 2457. VI.

Stal se členem klubu SS.

198, 23. III. 1923; 3. VII.

Zbaven posl. mandátu nálezem voleb. soudu z 22. VI. 1923.

215, 27. VI. 1923; 516. VII.

Za něho nastoupil Ježek František ČS.

Návrhy:

na zvýšení přídavku a mimoř. platu hornickým provisionistům, t. 587.

16, 4. XI. 1920; 48. II.

na novelisaci zákona z 9. IV. 1919, č. 260, o úpravě uhelného hospodářství, část II., čl. 32 a 34, t. 622.

16, 4. XI. 1920; 48. II.

na novelisaci zákona č. 91 z 19. XII. 1918, o osmihodinové době pracovní pro horníky, t. 753.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

obnoven t. 3910/ XIX.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na vydání zákona, kterým se upravuje báňská inspekce při hornictví, t. 2472.

71, 12. VII. 1921; 342. III.

obnoven t. 3910/XXIX.

182, 16. XII. 1922; 1784. VI.

na vydání zákona o povinném zřizování pokračovacích odborných škol pro horníky, t. 2502.

71, 12. VII. 1921; 342. III.

obnoven t. 3910/XXVIII.

182, 16. XII. 1922; 1784. VI.

na výstavbu nutných bytů pro horníky, zaměstnané na státních dolech na Chomůtovsku, Mostecku a Duchcovsku, t. 2644.

75, 22. VII. 1921; 708. III.

obnoven t. 3910/XXVII.

182, 16. XII. 1922; 1784. VI.

kterým se pozměňují ustanovení § 34 zákona z 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., jakož i zákona z 12. srpna 1921, č. 296 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství, t. 3773.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1555.

Resoluce:

k osnově zák. o zvýšení zaopatřov. platů hornických na Slovensku a Podkarpat. Rusi (zpr. t. 2835), týkající se rozšíření platnosti § 3 zák. o prozatímním 100% zvýšení platů hornických provisionistů, vdov a sirotků z května r. 1921 i na Slovensko a Podkarp. Rus.

85, 6. VIII. 1921; 1285. III.

Zpravodajem:

doprav. výb. ke zpr. t. 1410 (stavba čes. gymnasia v Duchcově).

54, 14. II. 1921; 2202. II.

doprav. výb. ke zpr. t. 2826 (účast hornických zaměstnanců na správě dolů a podíl na čistém zisku).

83, 5. VIII. 1921; 1127. III.

Řeč v rozpravě:

o prozatímním zvýšení zaopatřov. platů hornických na Slovensku a Podkarp. Rusi (zpr. t. 2835).

85, 6. VIII. 1921; 1284. III.

o naléh. interp. A. Pohla t. 3144 (podíl horníků na čistém zisku) a dr. Šmerala t. 3210 (hornický spor na Ostravsku).

103, 2. XII. 1921; 1372. IV.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

175, 29. XI. 1922; 1307. VI.

o zákonu, jímž se zachovávají práva členů bratrských pokladen, vystouplých ze zaměstnání (zpr. t. 3374).

125, 25. I. 1922; 2533. IV.

o zákonu o bratrských pokladnách (zpr. t. 3745).

154, 24. VI. 1922; 1378. V.

Interpelace:

stran úplného přehlížení autonomie v rozhodování o věcech školských obce a okresu Duchcova a ve věci rozhodnutí zemské školní rady v Praze ze dne 2. dubna 1920,

t. 146. 10, 19. VI. 1920; 463. I.

odpov. t. 555. 14, 26. X. 1920; 12. II.

stran nevyhovění požadavku hornictva o nemoc. pojištění,

t. 775. 23, 23. XI. 1920; 364. II.

odpov. t. 1192. 40, 11. I. 1921; 1583. II.

že se do práce nepřijímají legionáři a vojíni vracející se z vojenské služby,

t. 2452. 71, 12. VII. 1921; 339. III.

odpov. t. 3221/I. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.ISP (příhlásit)